Vries, Prof. dr. ing. Dirk Jan (Dirk) de

Prof. dr. ing. Dirk Jan (Dirk) de Vries (Zwolle, 17 december 1952),
coordinator bouwhistorie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis (leeropdracht: bouwhistorie) Universiteit Leiden (1 september 2000 – heden), specialist en coördinatie bouwhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bijzonder hoogleraar Archeologie en Kunstgeschiedenis (leeropdracht: Bouwhistorie en Erfgoed) (LUF) faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden (2013-). zn van Petrus Odulphus Leonardus (Piet) de Vries (1915-2009) en Clara Maria Versteegh (1922-2020)
Dirk Jan de Vries

Werken van Prof. dr. ing. Dirk Jan (Dirk) de Vries:

-Vries, D.J. de (1979) De konstruktieve ontwikkeling van het stadswoonhuis te Zwolle 1300-1700, vergeleken met voorbeelden uit de IJsselstreek en de stad Utrecht. Een methode tot systematisering en dateringen. 3 Vol. (Afstudeerscriptie, H.T.S.). Hogere Technische School, Zwolle.
– Vries, D.J. de (1980) De veertiende-eeuwse woonhuizen in Zwolle. Overijsselse Historische Bijdragen, 95, 118-137.
– Vries, D.J. de (1983) Middeleeuwse boerderijplattegronden en de oudst bekende kapconstructies. Vraagtekens bij het onderzoek naar vroege draagconstructies. Jaarverslag Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, 45-61.
– Vries, D.J. de (1983) Springers zichtbare – onzichtbare steden. Tableau, 6 (6), 78-83.
– Vries, D.J. de Vries (ed.) (1983) Originele bestekken Janskerkhof 16 Utrecht. Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser, 16-33.
– Vries, D.J. de (1983) Houten en ijzeren bouwfragmenten van de Voorst. In J.G.N. Renaud (Red.), Het kasteel Voorst, macht en val van een Overijsselse burcht, circa 1280-1362, naar aanleiding van een opgraving. (VORG Werken, 36) (pp. 67-78). Zwolle: Waanders/VORG.
– Vries, D.J. de (1984) De handel en wandel van bouwmaterialen in de late middeleeuwen. (Afstudeerscriptie 1 [1. cum laude]). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Vries, D.J. de (1984) Springers zichtbare – onzichtbare steden. Tableau, 6 (6), 78-83.
– Vries, D.J. de (1985) IJzer en ijzerconstructies. Restauratievademecum RV blad IJzer, 01 1-17.
– Vries, D.J. de (1985) Les signes lapidaires sur le clocher de Notre-Dame de Zwolle. Actas del V coloquio internacional de gliptografia Pontevedra, 509-513.
– Vries, D.J. de (1985) Johan van den Mynnesten en zijn tijdgenoten te Zwolle. In V.T. van Vilsteren & D.J. de Vries (Red.). Van Beek en Land en Mensenhand.2 [2. Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag.] (pp 222-236). Utrecht: Stichting Matrijs.
– Vries, D.J. de, Berkenvelder, F.C., Bloemink, W.J., & Hollestelle, J. (1985) Over pannen en daktegels: traditie en innovatie in de late middeleeuwen. Overijsselse Historische Bijdragen, 100, 83-142.
– Vries, D.J. de (1987) Monumenten dendrochronologisch gedateerd. Bulletin KNOB, 86 (2), 85-89.
– Vries, D.J. de (1987) De steenhouwersmerken op de lantaarn van de Peperbus te Zwolle. Mededelingen Werkgroep Documentatie Handmerken (5), 13-16.
– Vries, D.J. de & Berends, G. (1987) De bouwkundige restanten van het klooster te Windesheim. In F.C. Berkenvelder. H. Bloemhoff, R.Th.M. van Dijk (Red.), Windesheim studies over een Sallands dorp bij de IJssel.3 [3. Publikaties van de IJsselakademie (nr. 48) ] (pp. 129-149). Kampen: IJsselakademie.
– Vries, D.J. de & Bloemink, W.J. (1987) Niet van een leien dakje. Overijsselse Historische Bijdragen, 102, 150-164.
– Vries, D.J. de (1988) Monumenten dendrochronologisch gedateerd (2). Bulletin KNOB, 87 (2), 71-73.
– Vries, D.J. de (1988) Middeleeuwse pannen. Restauratievademecum RV blad dakpan, 1-14.
– Vries, D.J. de (1988) Mittelalterliche dachdeckungsmaterialien in den Niederlanden. Hausbau in den Niederlanden. Jahrbuch für Hausforschung, 39, 79-96.
– Vries, D.J. de (1988) De dendrochronologische datering van paalresten afkomstig van de Uithof van de abdij van Postel te ’s-Hertogenbosch. Kroniek bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek ’s-Hertogenbosch, 1, 102-107.
– Vries, D.J. de (1989) Kerk en klooster tot 1580. In A.J Gevers en A.J. Mensema (Red.), De Broerenkerk te Zwolle. (pp. 8-36). Zwolle: Waanders.
– Vries, D.J. de (1989) Herrschaftsansprüche der Bürgerschicht, den Alltagsbauformen gegenübergestellt. Kunstchronik, 42, 213-214.
– Vries, D.J. de (1989) Der Einfluss des Eisens auf die niederländische Architektur im 19. Jahrhundert. Hausbau im 19. Jahrhundert. Jahrbuch für Hausforschung, 38, 91-102.
– Vries, D.J. de & Janse H. (1991) Merk en werk van de steenhouwer. Het steenhouwersambacht in de Nederlanden voor 1800. Zwolle/Zeist: Waanders/Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
– Vries, D.J. de (1990) Monumenten dendrochronologisch gedateerd (3). Bulletin KNOB, 89 (5), 19-26.
– Vries, D.J. de (1990) Mittelalterliche Dachdeckungsmaterialien in den Niederlanden. In ? (Red.). Historisches Bauwesen. Material und Technik. Jahrbuch für Hausforschung, BAND, 39 (pp. 79-96) Marburg: Jonas Verlag.
– Vries, D.J. de (1990) Burgerhuizen tussen IJssel en Eems.4 [4. recensie.] Heemschut, 4, 20, 23.
– Janse, H. & Vries, D.J. de (1991) Werk en merk van de steenhouwer: Het steenhouwersambacht in de Nederlanden voor 1800 Zwolle: Waanders.
– Vries, D.J. de (Red.). (1992) Plafonds in Nederland 1300-1800. (RV bijdrage, 12). ‘s-Gravenhage: SDU Uitgeverij.
– Vries, D.J. de (1992) Monumenten dendrochronologisch gedateerd (4). Bulletin KNOB, 91 (1), 27-35.
– Vries, D.J. de, Kolman, Chr, J. (1992) Eigendomsmerken op hout en handelswaar in Overijssel. Overijsselse Historische Bijdragen, 107, 47-64.
– Vries, D.J. de (1992) Bouwhistorisch onderzoek en de restauratiepraktijk. Bulletin KNOB, 91 (2), 52-58.
– Vries, D.J. de (1992) “Soe dattet een Ewych Werck mach bliven’; de bouw van de Onze Lieve Vrouwetoren of Peperbus te Zwolle’. In G. Berends..et al. (Red.). Jaarboek Monumentenzorg (pp. 71-96). Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Vries, D.J. de, Bloemink, Wijnand J., Proos, R.H.P. (1992) De proosdij in Deventer. Bulletin KNOB, 91 (5-6), 156-165.
– Vries, D.J. de (1992) De bouwgeschiedenis van de Lebuinus tussen circa 1450 en de reformatie. In A.J.J. Mekking (Red.) De Grote of Lebuinuskerk te Deventer. (pp. 71-101). Zutphen: Walburgpers.
– Vries, D.J. de (1992) Plafonds – interieurs. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 3, 14-16.
– Vries, D.J. de (1993) Aux Pays-Bas au XIX siècle. Monuments Historiques. Le patrimoine en brique, 185, 31-32.
– Vries, D.J. de & Janse H. (1993) Natuursteensoorten die in Nederland zijn toegepast. Restauratievademecum RV blad Natuursteen 03, 1-31.
– Vries, D.J. de (1993) Congres van de Arbeitskreis für Hausforschung in België. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 5, 19-20.
– Vries, D.J. de (1993) Monumenten dendrochronologisch gedateerd (5). Bulletin KNOB, 92 (3), 64-71.
– Vries, D.J. de (1993) De oudste kerken van Utrecht. Een inleiding van de redactie bij het themanummer over het Domplein. Bulletin KNOB, 93 (4-5), 133-134.
– Vries, D.J. de (1994) Het architectonisch decor van Ter Borchs Slijpersfamilie. In E. den Hartog, R.E.TH.M. Rijntjes, R.J. Stover & E.G. van Welie (Red.), Bouwen en duiden. Studies over architectuur en iconologie. (pp. 163-194). Alphen aan den Rijn: Canaletto/Leids Historisch Collectief.
– Vries, D.J. de (1994) Dendrochronologie. Restauratievademecum RV blad, 01, 1-11.
– Vries, D.J. de (1994) Bouwen in de late middeleeuwen: Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht. (Proefschrift Universiteit Leiden, Leiden). Utrecht: Matrijs.
– Vries, D.J. de (1994) Naturstein im 15. und 16. Jahrhundert in den Niederlanden. In ? (Red.). Historisches Bauwesen. Material und Technik. Jahrbuch für Hausforschung, BAND, 42 (pp. 113-127) Marburg: Jonas Verlag.
– Vries, D.J. de (1995) Toelichting op het thema bouwhistorie. Bulletin KNOB, 94 (5), 133-134.
– Vries, D.J. de (1995 Bosbestanden en houtmarkten. In K. Helfrich, J. Benders & W.A. Casparie (Red.), Handzaam hout uit Groninger grond: Houtgebruik in de historische stad. (pp. 108-115). Groningen: Stichting Monument & Materiaal Groningen.
– Vries, D.J. de (1995) Behandel de dieren met zachtheid, spaar de vogels. Vijgeblad, 4 (1), 23.
– Vries, D.J. de (1995) Archeologie en Bouwhistorie in Zwolle 2.5 [5. recensie] Bulletin KNOB, 94, 117-119.
– Vries, D.J. de (1995) Een renaissance-reliëf in Harmelen. Bulletin KNOB, 94, 126-127.
– Vries, D.J. de & Spitzers, Th.A. (1996) De proosdij. Kennismaking met de kern. In J.R.M. Magdelijns (Red.), Het Kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving. (pp. 138-143). Nieuwegein: Arko.
– Vries, D.J. de & Martin, C.M.H. (1996) Beschrijving en datering van de kern van het gebouw. In J.R.M. Magdelijns (Red.), Het Kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving. (pp. 172-178). Nieuwegein: Arko.
– Vries, D.J. de & Stades-Vischer, M.E. (1996) Uitbreidingen en aanpassingen. In J.R.M. Magdelijns (Red.), Het Kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving. (pp. 184-188). Nieuwegein: Arko.
– Vries, D.J. de, Magdelijns, J.R.M. & Proos, R.P.H. (1996), Slotbeschouwing 300-305. In J.R.M. Magdelijns (Red.), Het Kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving. (pp. 300-305). Nieuwegein: Arko.
– Vries, D.J. de (1996) Woord vooraf. In K. Emmens..et al.(Red.). Monumenten en bouwhistorie: Jaarboek Monumentenzorg, 1996 (pp. 6-7) Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Vries, D.J. de (1996) De middeleeuwse bouwgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwekerk te Zwolle. In K. Emmens..et al.(Red.). Monumenten en bouwhistorie: Jaarboek Monumentenzorg, 1996 (pp. 194-202) Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Vries, D.J. de (1996) Monumenten dendrochronologisch gedateerd (6). Torens en kerken. Bulletin KNOB, 95 (4), 128-135.
– Vries, D.J. de (1996) Een uitgestelde vraag. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 18, 12-18.
– Vries, D.J. de (1996) Medieval roof constructions in Utrecht and the Netherlands. Britain and the Continent. Archaeology, Art and Architecture. The British Archaeological Assosiation Conference Transactions, 18, 226-235.
– Vries, D.J. de (1997) Kijken, meten en tekenen: Het belang van bouwhistorisch onderzoek voor de monumentenzorg. In P. Don (Red.). In dienst van het erfgoed: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1947-1997. Jaarboek Monumentenzorg, 1997 (pp. 287-307). Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Klück, B.J.M. & Vries, D.J. de (1997) Bouwhistorisch onderzoek van de Kokpanden. In M. Barwasser & M. Smit (Red.). Acht eeuwen tussen twee stegen: Archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek in Kampen (pp. 25-51) Kampen: Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek.
– Vries, D.J. de (1997) Monumenten dendrochronologisch gedateerd (7). Huizen. Bulletin KNOB, 96 (6), 218-225.
– Vries, D.J. de (1997) Discussieplatform 20 november 1996. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 19, 5-7.
– Vries, D.J. de (1997) H.W.W. van Loenen e.a. (ed.), Hervonden stad 1996. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.6 [6. recensie] Bulletin KNOB, 96, 26-27.
– Vries, D.J. de (1997) Transportation and Trade of Timber, Stone and Tiles in the Low Contries related to Building Practice in the Late Middle Ages. In G. de Boe & F. Verhaeghe (Red.), Medieval Europe Brugge 1997. International congres over Middeleeuwse en Latere Archéologie, 1-4 Oktober 1997. Travel technology and organization in medieval Europe, 8 (pp. 21-27) [ ]: Zellik/Instituut voor het Archeologisch Patrimonium.
– Vries, D.J. de (1998) Dendrochronologisch datierte Dachwerke in Maastricht (NL) und Umgebung In G.U. Großmann (Red.). Hausbau in Belgien: Jahrbuch für Hausforschung BAND, 44 (pp. 235-246). Marburg: Jonas Verlag.
– Vries, D.J. de (1998) De middeleeuwse wijk Voor(ster)straat in Zwolle. In H. Clevis, H.P. Jansen, & J. de Jong (Red.). Archeologie en bouwhistorie in Zwolle, 4 (pp. 12-23). Zwolle: Gemeente Zwolle.
– Kranendijk, J. & Vries, D.J. de (1998) Kunst en cultuur op Van Haersolter were: Bouwgeschiedenis van Kamperstraat 11-13. In H. Clevis, H.P. Jansen, & J. de Jong (Red.). Archeologie en bouwhistorie in Zwolle, 4 (pp. 24-39). Zwolle: Gemeente Zwolle.
– Vries, D.J. de (1998) Symposium ‘Macht en markt’ in museum Flehite te Amersfoort. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 22, 12-17.
– Vries, D.J. de (1998) F. van der Pol en M. Smit [eds.], De susteren van Sanct-Agenetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent.7 [7. recensie] Bulletin KNOB, 97, 32-34.
– Vries, D.J. de (1998) Dendrochronologisch datierte Dachwercke in Maastricht (NL) und Umgebung. In Hausbau in Belgien. Jahrbuch für Hausforschung, 44 (pp. 235-246). Marburg: Jonas.
– Vries, D.J. de (1998) Holz und Naturstein als Träger baugeschichtlicher Informationen. Die Pieterskerk in Leiden. Koldewey-Gesellschaft. Vereinigung für baugeschichtliche Forschung E.V. Bericht über die Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 15. bis 19. Mai 1996 in Leiden., 30-39.
– Vries, D.J. de (1998) Symposium ‘Macht en markt’ in museum Flehite te Amersfoort. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 22, 13-17.
– Vries, D.J. de (1998) The significance of building-historical research for conservation in The Netherlands. Monumenta Omnimodis Investigata (2).
– Vries, D.J. de (1999) Werk en merk van de steenhouwer. De invoer van zandsteen in Nederland. In Spuren in Sandstein/Sporen in zandsteen. Baumberger en Bentheimer zandsteen in het gebied tussen IJssel en Berkel (pp. 70-87) Lüdinghausen: Kreis Coesfeld.
– Vries, D.J. de (1999) Bauforscungsaktivitäten in den Niederlanden. In. Konsept Europäisches Forum für historische Bauforschung in Salzburg. (pp. 44-45). Salzburg.
– Vries, D.J. de (1999) D. Spoel, Vier huizen in Hattem bouwhistorisch onderzocht.8 [8. recensie.] Bulletin KNOB, 98, 171-173.
– Vries, D.J. de (1999) A. Viersen e.a., Fluisterend Gruis.9 [9. recensie.] Bulletin KNOB, 98, 173.
– Vries, D.J. de (1999) Enkele bijzonderheden van de kerk. Zwols Historisch Tijdschrift, 16 (4). 112-119.
– Vries, D.J. de (1999) De wijk Voor(ster)straat in de rivierstad Zwolle. In A. Carmiggelt (Red.). Rotterdam papers 10: A contribution to medieval and post-medieval archaeology and history of building.10 [10. Symposium georganiseerd door de Coördinatie Commissie Advies Inzake Archeologisch Onderzoek Binnen het Ressort Rotterdam.] (pp. 209-228) Rotterdam.
– Vries, D.J. de (2000) Inleiding bij het themanummer. Bulletin KNOB, 99 (1-2), 1.
– Vries, D.J. de (2000) Inleiding bij het themanummer. Bulletin KNOB, 99 (3), 61.
– Vries, D.J. de (2000) Vergelijkend natuurwetenschappelijk dateringsonderzoek. Bulletin KNOB, 99 (3), 74-84.
– Vries, D.J. de (2000) Japan en de Quackpan. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 25, 15-17.
– Vries, D.J. de (2001) Bouwblokiventarisatie in de Lage Landen.11 [11. Colloquium in Gent van 21 oktober 2000.] Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 27, 7-10.
– Vries, D.J. de Vries (2001) Hou ’t oud. Conservering en restauratie, 2 (2), 22-32.
– Vries, D.J. de (2001) Verbrokkeld verleden.12 [12. rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Bouwhistorie aan de Universiteit Leiden, gehouden op 5 oktober 2001.] Leiden: Universiteit Leiden.
– Vries, D.J. de (2001) The Medieval District Voorstraat (“Front Street”) in the Town of Zwolle (NL). In M. Gerner (Red.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III. Der Hausbau (pp. 213-231). Lübeck: Schmidt-Römhild.
– Vries, D.J. de (2001) Jelis Knijff en Jelis Jelissen, kistenmaker in Zwolle en beeldsnijder in Kampen. Bulletin KNOB, 100 (2), 72-82.
– Vries, D.J. de, Jansma, E., Sass-Klaasen, U., & Hanraets, E (2002) Historische dendrochronologie in Nederland: De stand van zaken anno 2001. Praktijkboek Instandhouding Monumenten, III-4, 1-15.
– Vries, D.J. de (ed.) (2002) Sint Salvius op de terpen. Dronrijps heerlijk hoogtepunt. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij.
– Vries, D.J. de (2002) Nederlandse vindingen in Japan. Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. In B.A. van Tilburg & R.J.A. van Suchtelen van de Haare, e.a. (Red.), Jaarboek Monumentenzorg 2002. (pp. 178-187). Zwolle/Zeist: Waanders Uitgevers/Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
– Vries, D.J. de (2002) Sint Salvius op de terpen: Dronrijps heerlijk hoogtepunt Leeuwarden: Friese Pers Boekerij.

– Vries, D.J. de (2003) Toelichting themanummer Platform Mariaplaats. Bulletin KNOB, 102 (1), 1.
– Vries, D.J. de (2003) Onbekend erfgoed in het buitengebied en de voorsteden. Bulletin KNOB, 102 (1), 20-26.
– Vries, D.J. de (2004) Toelichting op het themanummer kloosters. Bulletin KNOB, 103 (3), 91-105.
– Vries, D.J. de (2004) Boetepredikers en de IHS-rage op gebouwen. Bulletin KNOB, 103 (3), 61.
– Vries, D.J. de (2004) Verborgen verleden: Bouwhistorie in Nijmegen Utrecht: Matrijs.
– Vries, D.J. de (2004) Toelichting op het themanummer: De analyse van het bouwproces. Bulletin KNOB, 103 (5), 157.
– Bloemink, J.W. & Vries, D.J. de (Red.) (2005) Toelichting op het themanummer kastelen en landhuizen. Bulletin KNOB, 104 (4), 93.
– Dettingmeijer, R., Vries, D.J. de (2006) Traditie en vernieuwing. Bulletin KNOB, 105 (1-2), 1.
– Vries, D.J. de (2006) Ambachtelijk metselwerk. Bulletin KNOB, 105 (1-2), 2-14.
– Vries, D.J. de (2006) In de ban van Rembrandt, huizen en herdenkingen. Bulletin KNOB, 105 (4), 123-137.
– Vries, D.J. de (2007) Rake klappen in kappen. Bulletin KNOB, 106 (1), 1-10.
– Vries, D.J. de (2007) Amersfoort: de Koppelpoort: stedelijke architectuur. In W.P. Blockmans & H. Pleij (Red.). Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm: Plaatsen van herinnering (pp. 434-445) Amsterdam: Bakker.
– Vries, D.J. de (2007) Themanummer bouwen in de middeleeuwen. Bulletin KNOB, 106 (3), 97.
– Vries, D.J. de (2007) Beproefde gevels. Bulletin KNOB, 106 (3), 148-156.
– Vries, D.J. de (2008) Dakloos. Bulletin KNOB, 107 (2), 41-42.
– Vries, D.J. de (2008) Kapconstructies uit de 18de eeuw: stilstand of vernieuwing? Bulletin KNOB, 107 (5-6), 224-232.
– Vries, D.J. de (2009) Een timmerman zal tot zijn proeve maken… Bulletin KNOB, 108 (1), 32-47.
– Vries, D.J. de (2009) Hemelse sferen: het stucplafond in de refter van de Roermondse Kartuis. Bulletin KNOB, 108 (4), 149-160.
– Vries, D.J. de (2010) Toelichting op het themanummer: restaureren aan de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda. Bulletin KNOB, 109 (1), 1-2.
– Vries, D.J. de (2010) Meisterproben der holländischen Bauhandwerker. In Gabri van Tussenbroek (Red.). Hausbau in Holland: Baugeschichte und Stadtentwicklung. (Jahrbuch fur Hausforschung, band 61), (pp. 131-146). Marburg: Jonas Verlag.
– Vries, D.J. de (2015) Uit ander hout gesneden: Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw. Bulletin KNOB, 114 (3), 186-202.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.