Diender, Hendrikus Cornelis (Henk)

Hendrikus Cornelis (Henk) Diender 28 oktober 1941 – 18 mei 2004), hulpkoster (1960-?), koster (?-2002), zn. van Steven Cornelis (1907-1983) en Filippina Kok (1913-2001)

Over Hendrikus Cornelis (Henk) Diender:

– Mierlo, Th. van (2005) Henk (H.C.) Diender 28 oktober 1941 – 18 mei 2004. Kamper Almanak, 2005, 267-272.

Werken van Hendrikus Cornelis (Henk) Diender:

– Diender, H.C. (1981) Een Mechteld toe Boecop te zien in de Buitenkerk. Pleidooi voor terugkeer van werken naar Kampen. Nieuw Kamper Dagblad, 20 juni 1981.
– Diender, H.C. (1982) Pastoor Bartholomeus Doorenweerd. Kamper Almanak, 1982-1983, 195-230.
– Diender, H.C. (1984) Zerkenlijst van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen. Een genealogische en geschiedkundige handreiking (Kamper Genealogische en Historische Bronnen 6), Kampen: Gemeentearchief.
– Diender, H.C. (1985) Enige gegevens betreffende de inventaris van het liefdesgesticht der Zusters van Liefde te Kampen der Congregatie van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1985) Renovatie – amovatie – restauratie in Kampen. Een aantal “waaroms” tijdens stadswandelingen’. De Panne, 10 (3), 31-34.
– Diender, H.C. (1986) Over een huisje in de Schokkersbuurt. Schokker Erf (2, april), 26-30.
– Diender, H.C. (1986) Lotgevallen van de pastoors/parochiebibliotheek van de parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Kampen. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1987) Geschiedenis van begraafplaats en kapel van de parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Kampen, aan de Plasweg te IJsselmuiden. Een pleidooi tot behoud. Kamper Almanak, 1987-1988, 215-223.
– Diender, H.C. (1987) Voorlopige beschrijving van twee vijftiende-eeuwse getijdenboeken, een post-incunabel en een convoluut, bevattende een zestal verschillende werken in handschrift en druk, aanwezig in het archief der Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1988) Beschrijving van het Ingenieur H. Reck-archief, bevattende alle bescheiden over de restauratie van de O.L. Vrouwe- of Buitenkerk, periode 1963-1980; de bouw van de nieuwe r.k. kerk in de Flevowijk, 1969; en de bouw van het jeugdgebouw Het Gouden Hart, 1965. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1989) Memento Mori. Honderd jaar rooms-katholieke begraafplaats in Kampen; 1 mei 1889 – 1 mei 1989. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1990) Het archief van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk. Een inventarisatie. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1991) De orgels van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk en van de voormalige schuilkerken St. Nicolaas en St. Franciscus. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1991) Catalogus van de niet meer in gebruik zijnde partituren van het kerkkoor van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (1992) ‘Opgelost orgelmysterie’. De Panne, 17 (2), 8-9.
– Diender, H.C. (1996) ‘Een verdwenen kloosterkapel in Kampen’. De Panne, 21 (1), 4-10.
– Diender, H.C. (1996) Verzamelde gegevens betreffende de inventaris van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen 1486-1996. Kampen: [z.n.]
– Diender, H.C. (2000) Luidklokken in de Buitenkerktoren. em>Kamper Almanak, 2000, 58-61.
– Diender, H.C. (2003) ‘De R.K. Wezenbestuurskamer in gebouw “Concordia”, 1917-1970. Enkele facetten uit de historie van de R.K. wezen en het R.K. verenigingsgebouw Concordia te Kampen’. Kamper Almanak, 2003, 127-136.

Category(s): Auteurs
Tags: , ,

Comments are closed.