Schilder, Kornelis (Kees)

Kornelis (Kees) Schilder (1937)

Werken van Kornelis (Kees) Schilder:

[IN BEWERKING]

– Schilder, K. (1974) Kamper schepen- en schoutenzegels (I).Kamper Amanak, 74/75, 139-149.
– Schilder, K. (1974) Het Kamper Schippers-, Kooplieden- en Regentengeslacht WorstKamper Amanak, 74/75, 169-185.
– Schilder, K. (1975) Kamper schepen- en schoutenzegels (II).Kamper Amanak, 75/76, 147-164.
– Schilder, K. (1975) Het Kamper Schippers-, Kooplieden- en Regentengeslacht WorstKamper Amanak, 75/76, 205-224.
– Schilder, K. (1976) Kamper schepen- en schoutenzegels (III).Kamper Amanak, 76/77, 143-169.
– Schilder, K. (1977) Genealogie van de Overysselse familie Sleurink/Slurink ca. 1692-1976. [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1977) Kamper schepen- en schoutenzegels (IV).Kamper Amanak, 77/78, 209-230.
– Schilder, K. (1978) Kamper schepen- en schoutenzegels (V).Kamper Amanak, 78/79, 171-196.
– Schilder, K. (1979) Kamper schepen- en schoutenzegels (VI).Kamper Amanak, 79/80, 181-208.
– Schilder, K. (1980) Tennekes IJsselacademie, 3 (1), 12.
– Schilder, K. (1980) De Rooy IJsselacademie, 3 (2), 15.
– Schilder, K. (1980) Kamper schepen- en schoutenzegels (VII).Kamper Amanak, 80/81, 173-201.
– Schilder, K. (1980) Genealogie van de Kamper Familie Kroeser Kamper Almanak, 80/81, 203-216.
– Schilder, K. (1981) Kamper schepen- en schoutenzegels (VIII).Kamper Amanak, 81/82, 197-220.
– Schilder, K. (1981) Repertorium op afgeloste rentebrieven (O.A. Kampen, inv. nrs. 1104-1106) (Kamper genealogische en historische bronnen 1) [Kampen: s.n.]
– Schilder, K. (1982) Kamper schepen- en schoutenzegels (IX).Kamper Amanak, 82/83, 171-193.
– Schilder, K. (1982) Liber causarum, 1474-1604 (Kamper genealogische en historische bronnen 2) [Kampen: s.n.]
– Schilder, K. (1982) Het waterschapsboek van Kamperveen : Dl. I het dijkrecht. (Publikaties van de IJsselakademie 19) Kampen: IJsselakademie
– Schilder, K. (1983) Digestum vetus, 1448-1478 (Kamper genealogische en historische bronnen 3) [S.l.: s.n.]
– Schilder, K. (1983) Kamper schepen- en schoutenzegels (X).Kamper Amanak, 83/84, 195-204.
– Schilder, K. & Ingen, H.J. van (1984) De oudste generaties van het Kamper regentengeslacht Van Ingen Kamper Amanak, 83/84, 163-170.
– Schilder, K. (1984) Kamper schepen- en schoutenzegels (XI).Kamper Amanak, 84/85, 303-323.
– Schilder, K. (1984) Anthony van Mierlo’s register van Overijsselse ambtenaren (Kamper genealogische- en historische bronnen 5) [Kampen: s.n.]
– Schilder, K. (1985) Van raad tot municipaliteit : Geschiedenis van het bestuur van de stad Kampen tot 1808 (Kamper genealogische- en historische bronnen 8I) [Kampen: s.n.]
– Schilder, K. (1985) Van raad tot municipaliteit : Alfabetische naamlijst (Kamper genealogische- en historische bronnen 8II) [Kampen: s.n.]
– Gelderen, J. van & Schilder, K. (1989) Prof. dr. K. Schilder (1890-1952). IJsselacademie, 12 (4), 80-86.
– Schilder, K. (1986) Laat-middeleeuwse Kamper goudsmeden en muntmeesters. Kamper Almanak, 1986 – 1987, 219-291.
– Hoven, W.W. van den, Schilder, K. & Vlis, D. van der (1986) Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving Alphen aan den Rijn : Repro-Holland
– Schilder, K. (1988) Inventaris van de zerken in de Bovenkerk. (Kamper genealogische- en historische bronnen 10) [Kampen: s.n.]
– Schilder, K. (1989) Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : Het kwartier van Vollenhove (Kamper genealogische- en historische bronnen 33A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1989) Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : Het kwartier van Vollenhove (Kamper genealogische- en historische bronnen 33B) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1989) Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : Het kwartier van Vollenhove (Kamper genealogische- en historische bronnen 33C) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1990) Genealogie van het Kamper geslacht Kuinreturf. Kamper Almanak, 1990, 178-209.
– Schilder, K. (1990) Het waterschapsboek van Kamperveen : Dl. III: 1628-1684 (Publikaties van de IJsselakademie 65) Kampen: IJsselakademie
– Schilder, K. (1991) Genealogie van het Kamper geslacht De Lege / Kuinreturf de Lege. Kamper Almanak, 1991, 203-239.
– Schilder, K. (1992) De Gelders / Overijsselse familie Schilder. Met een overzicht van de verwante families Van de Brink en Van de Hoek. Kampen: Eigen beheer
– Schilder, K. (1992) Toe Boecop, een ook met Kampen verbonden geslacht. Kamper Almanak, 1992, 120-168.
– Schilder, K. (1993) Het Kamper adellijk geslacht Kruse. Kamper Almanak, 1993, 125-149.
– Schilder, K. (1994) Het Kamper geslacht Van Holtsende. Kamper Almanak, 1994, 117-142.
– Schilder, K. (1994) Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen rentebetalingen. : Lijfrenten 1488-1565 en losrenten 1488-1550 (Kamper genealogische- en historische bronnen 12) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1994) Kamper stedelijke ambtenaren. : Namen en aanstellingsvoorwaarden, 1538-1697. (Kamper genealogische- en historische bronnen 14) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1995) Kamper stedelijke ambtenaren. : Namen en aanstellingsvoorwaarden, 1668-1816. (Kamper genealogische- en historische bronnen 15) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1995) Het geslacht Slewert. Kamper Almanak, 1995, 119-137.
– Schilder, K. (1996) Het omstreden testament van Jutte Hermans. Kamper Almanak, 1996, 189-206.
– Schilder, K. (1997) Genealogie van de familie Estié, Esteie, Esteje, Estejé [S.I.: s.n.]
– Schilder, K. (1997) Genealogie van de familie Loose. Kamper Almanak, 1997, 141-153.
– Schilder, K. (1997) Civiele procedures 1515-1555. : Bewerking van inventarisnummer 106 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 16A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1997) Civiele procedures 1549-1610. : Bewerking van inventarisnummer 107 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 16B) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1997) Civiele procedures 1533-1647. : Bewerking van inventarisnummer 108 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 16C) [Kampen: Eigen Beheer]
– Hoven, H.W. van den & Schilder, K. (1997) De Oudestraat ingelijst: Bewonerslijsten uit de 17e eeuw, deel I [Kampen: Eigen beheer]
– Hoven, H.W. van den & Schilder, K. (1997) De Oudestraat ingelijst: Bewonerslijsten uit de 17e eeuw, deel II [Kampen: Eigen beheer]
– Hoven, H.W. van den & Schilder, K. (1997) De Oudestraat ingelijst: Bewonerslijsten uit de 17e eeuw, deel III [Kampen: Eigen beheer]
– Schilder, K. (1998) Joffer Glorie van Wilsem, begijn in het Bovenconvent. Kamper Almanak, 1998, 135-149.
– Man, T. de & Schilder, K. (1998) 60 jaar “Oldenhof”. En: “van armenzorg tot armenstraat”. Kampen: Stichting Algemene Armenstraat
– Schilder, K. (1998) Het cartularium van de armenkamer, aangelegd in 1558. : Bewerking van inventarisnummer 849 van het Archief van de Armenkamer. (Kamper genealogische- en historische bronnen 17) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1998) Transporten en testamenten, 1479-1484, 1501-1502. : Bewerking van inventarisnummer 54 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 18) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (1999) Virgilius Hoebeler en zijn onenigheid met de stad Reval. Kamper Almanak, 1999, 145-163.
– Werdt, E.F.L.M van de; Luijt, drs J. & Schilder, K. (1999) Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden Kampen: Stedelijk Museum Kampen
– Schilder, K. (2000) Testamenten 1791-1805. : Bewerking van inventarisnummer 154 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20S) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2000) Testamenten 1806-1811. : Bewerking van inventarisnummer 155 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20T) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2001) Besloten testamenten 1655-1809. : Bewerking van inventarisnummers 156-162 van het Rechterlijk Archief van Kampen. Met afbeeldingen van de opgedrukte zegels (Kamper genealogische- en historische bronnen 21) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2001) Testamenten 1778-1791. : Bewerking van inventarisnummer 153 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20R) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2002) Testamenten 1739-1751. : Bewerking van inventarisnummer 150 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20O) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2002) Testamenten 1751-1765. : Bewerking van inventarisnummer 151 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20P) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2002) Testamenten 1766-1778. : Bewerking van inventarisnummer 152 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20Q) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2002) Johanna Margaretha Lemker van Breda, 1685-1738. Kamper Almanak, 2002, 66-85.
– Schilder, K. (2003) Testamenten 1720-1727. : Bewerking van inventarisnummer 148 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20M) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2003) Testamenten 1728-1738. : Bewerking van inventarisnummer 149 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20N) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2004) Testamenten 1703-1713. : Bewerking van inventarisnummer 146 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20K) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2004) Testamenten 1713-1720. : Bewerking van inventarisnummer 147 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20L) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2004) Getuigenissen en gichten, 1596-1600. : Bewerking van inventarisnummer 19 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 23N) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2004) Getuigenissen en gichten, 1600-1604. : Bewerking van inventarisnummer 20 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 23O) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2004) Getuigenissen en gichten, 1637-1643. : Bewerking van inventarisnummer 26 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 23U) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2004) Testamenten 1598-1606. : Bewerking van inventarisnummer 136 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2005) Testamenten 1606-1619. : Bewerking van inventarisnummer 137 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20B) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2005) Testamenten 1695-1703. : Bewerking van inventarisnummer 145 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 20J) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2005) Getuigenissen en gichten, 1650-1656. : Bewerking van inventarisnummer 27 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 23V) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2006) Burgemeesters en kerkheren : Genealogie van een Kamper familie Van den Vene (circa 1400-1640). Kamper Almanak, 2006, 51-80.
– Schilder, K. (2006) Testamenten 1689-1695. : Bewerking van inventarisnummer 144 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20I) [Kampen: Eigen beheer]
– Schilder, K. (2006) Getuigenissen en gichten, 1604-1608. : Bewerking van inventarisnummer 21 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 23P) [Kampen: Eigen beheer]
– Schilder, K. (2006) Het memorieboek van de Heilig-Kruismemorie in Kampen (1416-1598) (Kamper genealogische- en historische bronnen 24) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2006) Het bouwmanserf Keulvoet in de Onderdijkse Polder : Het erf, de eigenaren, de pachters 1390-2002 (Kamper genealogische- en historische bronnen 25A) [Kampen: Eigen beheer]
– Schilder, K. (2006) Het bouwmanserf Keulvoet in de Onderdijkse Polder : Bronnen (Kamper genealogische- en historische bronnen 25B) [Kampen: Eigen beheer]
– Schilder, K. (2006) Momberboek 1540-1581 : Bewerking van inv. nr. 125 van het rechterlijk archief Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 26A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2006) Momberboek 1581-1611 : Bewerking van inv. nr. 126 van het rechterlijk archief Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 26B) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2007) Getuigenissen en gichten, 1608-1614. : Bewerking van inventarisnummer 22 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kampen, 2007).(Kamper genealogische- en historische bronnen 23Q) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2007) Testamenten 1665-1673. : Bewerking van inventarisnummer 141 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20F) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2007) Testamenten 1681-1688. : Bewerking van inventarisnummer 143 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20H) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2007) Registers van beëdiging van gildemeesters, 1620-1690. : Bewerking van inventarisnummer 2195 van het Oud Archief Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 28A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2007) Registers van beëdiging van gildemeesters, 1691-1754. : Bewerking van inventarisnummer 2196 van het Oud Archief Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 28B) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2007) Registers van beëdiging van gildemeesters, 1755-1800. : Bewerking van inventarisnummer 2197 van het Oud Archief Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 28C) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2008) Het mysterie van de Koeburcht. Kamper Almanak, 2008, 38-62.
– Schilder, K. (2008) Testamenten 1673-1681. : Bewerking van inventarisnummer 142 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20G) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2008) Getuigenissen en gichten, 1615-1618. : Bewerking van inventarisnummer 23 van het rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 23R) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2009) Plantagemarkt vierde jubileum. Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta, 34, (1), 19-20.
– Schilder, K. (2009) Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden. Kamper Almanak, 2009, 41-48.
– Schilder, K. (2009) Van boer bij Kampen tot graaf van Rozenburg. Kamper Almanak, 2009, 79-102.
– Schilder, K. (2009) De heren van de stad, Het bestuur van de stad Kampen 1808-1945.(Kamper genealogische- en historische bronnen 29) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2009)
Testamenten 1651-1657. : Bewerking van inventarisnummer 140 van het rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20E) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2009) Een andere kijk op duiten van Elburg : Nieuwe gegevens uit het archief De Beeldenaar, 33 (6), 261-262.
– Schilder, K. (2010) Testamenten 1627-163?. : Bewerking van inventarisnummer 139 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20D) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2010) Getuigenissen en gichten, 1618-1623. : Bewerking van inventarisnummer 24 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 23S) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2010) Getuigenissen en gichten, 1629-1633. : Bewerking van inventarisnummer 25 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 23T) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2010) Liber causarum of Boek van rechtszaken 1604-1689 : Aan de kaak gesteld en verbanne (Kamper genealogische en historische bronnen 2b) [Kampen: s.n.]
– Schilder, K. (2010) Archief van het schoutambt IJsselmuiden, 1631-1664. : Bewerking van inventarisnummer 8. [Kampen: Eigenbeheer]
– Schilder, K. (2010) Veranderende wereld in kaart gebracht Mijn stad mijn dorp : historisch tijdschrift Overijssel, 10-11.
– Schilder, K. (2010) Om wijn en bier in Kampen : Mr. Pigge betaalt niet en krijgt een proces in 1598. Mijn stad mijn dorp : historisch tijdschrift Overijssel, (2) 28-29
– Schilder, K. (2011) Moord en doodslag en justitie in Kampen. : Bewerking van inventarisnummer 1 van het Rechterlijk Archief Kampen eerste gedeelte (a) (Kamper genealogische- en historische bronnen 31A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2011) Misdaad en Handel. : Liber Confessiones Delictorum 1560 – 1638. (Kamper genealogische- en historische bronnen 32A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2011) Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : Het kwartier van Salland. (Kamper genealogische- en historische bronnen 33A) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2011) Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : Het kwartier van Salland. (Kamper genealogische- en historische bronnen 33AI) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2011) Een vergeefse reis van Kampen naar Keulen. Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta, 36, (3), 9-18
– Schilder, K. (2012) Testamenten 1619–1627. : Bewerking van inventarisnummer 138 van het Rechterlijk Archief van Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 20C) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2012) Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : Het kwartier van Vollenhove (Kamper genealogische- en historische bronnen 33CI) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2012) Voortvluchtigen, Uitgewezenen, Ballingen. : Bewerking van inv. nr. 1 van het Rechterlijk Archief Kampen eerste gedeelte (b) (Kamper genealogische- en historische bronnen 31B) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2012) Oerveden, Jaarkeur, Schadeloos. : Bewerking van inv. nr. 1 van het Rechterlijk Archief Kampen eerste gedeelte (c,d,e) (Kamper genealogische- en historische bronnen 31C,D,E) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2012) Zegels aan charters in het oud-archief van Kampen (Kamper genealogische- en historische bronnen 34) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2012) Archief van het schoutambt IJsselmuiden (Kamper genealogische- en historische bronnen Y1) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2012) Archief van het schoutambt IJsselmuiden: Inventaris nr.12 (1665-1686) (Kamper genealogische- en historische bronnen Y12) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2013) Zegels aan charters in de gedeponeerde archieven van Kampen. [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2014) Tweemaal een Gijsbert van Bronckhorst. Kamper Almanak, 2014, 102-123.
– Schilder, K. (2014) Archief van het schoutambt IJsselmuiden : Bewerking van het inventarisnummer 4 (1599-1606) (Kamper genealogische- en historische bronnen IJ4) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2014) Archief van het schoutambt IJsselmuiden : Bewerking van het inventarisnummer 5 (1606-1613) (Kamper genealogische- en historische bronnen IJ5) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2015) Archief van het schoutambt IJsselmuiden : Bewerking van het inventarisnummer 6 (1613-1620) (Kamper genealogische- en historische bronnen IJ6) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2015) Archief van het schoutambt IJsselmuiden : Bewerking van het inventarisnummer 7 (1620-1628) (Kamper genealogische- en historische bronnen IJ7) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2015) Archief van het schoutambt IJsselmuiden : Bewerking van het inventarisnummer 9 (1541-1664) (Kamper genealogische- en historische bronnen IJ9) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2015) Johan Pael om de religie uit Kampen gevlucht en de processen om zijn nalatenschap. Kamper Almanak, 2015, 73-102.
– Schilder, K. (2016) Berichten uit laatmiddeleeuws Kampen. (Kamper genealogische- en historische bronnen 39) [Kampen: Eigen Beheer]
– Schilder, K. (2016) Wilsumse familienamen 1811. (Kamper genealogische- en historische bronnen 40) [Kampen: Eigen Beheer]

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.