Kok, Jan Hendrikus

Jan Hendrikus Kok (Dokkum, 8 oktober 1871 – Kampen, 14 oktober 1940), boekhandelaar, uitgever te Kampen, zoon van Albert Kok en Johanna Cornelia van Andel. Gehuwd op 22 april 1897 te Kampen met Geertrui Cornelia de Waal (Gorinchem 3 maart 1872 – Kampen 24 april 1934), dochter van Jacobus Apollonius Gerardus de Waal, schoolhoofd en Geziena Bosch.

Over Jan Hendrikus Kok:
– Gelderen, J. van (1994) Uitgever & auteur: J.H. Kok over Dr. A. Kuyper.1 [1. Uitgegeven t.g.v. het Honderdjarig bestaan van Uitgeversmaatschappij J.H. Kok te Kampen in 1994.] Kampen: Kok.
 
Werken van Jan Hendrikus Kok:
 
– Kok, J.H. ([1924]) De geschiedenis van het Grootburger Weeshuis te Kampen van 21 februari 1539 tot 31 December 1923. In vogelvlucht historisch geschetst.2 [2. Niet in den handel.] Kampen: [z.u.].
– Kok, J.H. (1926) Het Burger-Weeshuis te Kampen 1626-1926.3 [3. Dit geschrift is niet in den handel.] Kampen:.
– Kok, J.H. (1936) De ,,Kamper-uien’’ Import: Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen’s bloei en verval in vroegere eeuwen. Kampen: N.V. Uitgevers Mij J.H. Kok.
– Kok, J.H. () Zondagsrust en zondagsheiliging: Een woord tot de Antirevolutionaire kiezers te Kampen naar aanleiding van het bekende Gemeenteraads-debat. Kampen:.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.