De geest van de vooruitgang. Liberalen in Zwolle 1848-1853

De geest van de vooruitgang

Liberalen in Zwolle 1848-1853

 
 
 

G.J. van der Horst

[]

De geest van de vooruitgang

Liberalen in Zwolle 1848-1853

 
 
 
 
G.J. van der Horst
IJsselstraat 56
8051 HS Hattem
05206-46898
 
 
 

Scriptie Nieuwe Geschiedenis
Katholieke Universiteit Nijmegen

[]

Inleiding 1
1. Nederland rond het midden van de negentiende eeuw
     1. De sociaal-economische situatie 2
     2. De politieke situatie 4
2. Liberalen in Zwolle rond 1850
     1. Inleiding 11
     2. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis 11
     3. I.A. van Royen 13
     4. B.P.G. van Diggelen 15
     5. J.C.H. de Gaay Fortman 15
     6. J.D. van Ketwich Verschuur 16
     7. I. van Deen 17
3. Het dagblad Overijssel: Een liberale krant in Zwolle
     1. Inleiding 18
     2. Het dagblad Overijssel in 1848 18
     3. Het dagblad Overijssel in 1849 22
     4. Het dagblad Overijssel tijdens het ministerie-Thorbecke 24
4. De politieke ontwikkelingen in Zwolle 1848-1853
     1. Inleiding 30
     2. De verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer in 1848 30
     3. De verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1850 32
     4. De verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1852 35
     5. De verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1853 38
Conclusie 45
Noten 47
Lijst van Archivalia 58
Literatuurlijst 59

 

Category(s): Zwolle
Tags: ,

Comments are closed.