Bosch, Roeland Albert (Roel)

Dr. Roeland Albert (Roel) Bosch (Den Haag 1958). Studeerde Theologie aan de Theologische universiteit Kampen (Oudestraat), predikant (Geref. Syn.) Twello (1983), Schiedam (1988), studentenpredikant Maastricht (1999), predikant (PKN) Eijsden (2004) en Zeist (2008). Gehuwd met Marleen van den Berg, kunstenaar.

Werken van Dr. Roeland Albert (Roel) Bosch:

-Pereboom, F.; Bosch, R.A.; Boezeman, J.J.P. (1982) Uit de geschiedenis van Hasselt Publikaties van de IJsselakademie 15; Kampen: IJsselakademie 191p.
– Bosch, R.A. (1984) De Hervormde Kerk in de periode 1795-1840. In: F. Pereboom, Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers, de Afscheiding in Overijssel (p. 44-97) Kampen: IJsselakademie
– Bosch, R.A. (1988) Het ‘conflict’ rond Antonius van der Os : predikant te Zwolle 1748-1755. Dissertatie Kampen, Publikaties van de IJsselakademie 50; Kampen: IJsselakademie, 254 p.
– Bosch, R.A. (1992) Schiedammers van overal en nergens en hun kerken Schiedam: Fonds Historische Publikaties Schiedam, 68p.
– Bosch, R.A. (1995) Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op “Het innige Christendom”, 1740-1750’ In: P.H.A.M. Abels De Kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel (p. 217-246) Delft: Eburon, 261p.
– Bosch, R.A. (1996) En nooit meer oude Psalmen zingen, zingend geloven in een nieuwe tijd Zoetermeer: Boekencentrum, 397p.
– Bosch, R.A.; Damen, M.; Janse, R.; Moerman, M. e.a. (1999) Beelden van Liduina : die maghet van Scyedam Schiedam: Fonds Historische Publikaties Schiedam, 116p.
– Bosch, R.A. (2007) Wilhelmus Schortinghuis Kampen: De Groot Goudriaan, 160p.
– Bosch, R.A. (2007) Godsdienstig liberalisme in de Gereformeerde Kerk. Antonius van der Os, slachtoffer van het licht. In: Ernestine van der Wall, Leo Wessels (red.) Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850 (p. 111-118) Nijmegen: Vantilt, 454p.
– Bosch, R.A. (2007) De eredienst als strijdperk van Verlichting. De psalmberijming van 1773. In: Ernestine van der Wall, Leo Wessels (red.) Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850 (p. 209-226) Nijmegen: Vantilt, 454p.
– Bosch, R.A.; Damen, M.; Janse, R.; Moerman, M. e.a. (2015) Beelden van Liduina : Heilige van Schiedam Schiedam: Fonds Historische Publikaties Schiedam, (Tweede, herziene en uitgebreidere druk) 152p.

Category(s): Auteurs
Tags: ,

Comments are closed.