Volksvermaken te Hasselt

[pag. 183

VOLKSVERMAKEN TE HASSELT.

______

 

,,Ick Eusebius Bortgrard (sic) Bentinck tot Schoonheeten wegen sijn Conincklijcke Hoogheijt de Heere Prince van Orangien Hooghschultis tott Hasselt ende aver Hasseler Ampt, doe mits desen jeder ingezeten van Hasseler Carspel wel ernstlijck verbieden, dat niemand weder sal vervallen tott de vasteavonts insolentien, gans en kranst te trecken, mommerijen, kockerellen, bieren in andere huijsen als ordinairie Herbergen in te leggen omme drinkerijen in te richten, schieten voor Bruijdegom en Bruijd om haer te schutten, bij poene dat jeder sall verbeuren vijff olde schilden.
Actum Hasselt den 12 febr. 1675.’’
Deze publicatie strookte met den geest van dien tijd, toen men door provinciale en plaatselijke verordeningen de buitensporige vreugdebedrijven des volks trachtte te beteugelen. Meesttijds werkten zij echter weinig uit.

V. D.

 

______

Category(s): Hasselt
Tags: ,

Comments are closed.