De Liberie van het voormalig Dominicaner Klooster te Zwolle

De Liberie van het voormalig Dominicaner Klooster te Zwolle.

     Van het voormalig Dominicanerklooster te Zwolle, gewoonlijk het Broerenklooster genoemd, bestaan thans in hun geheel alleen nog de kerk en de voormalige liberie. Na de Hervorming herhaaldelijk
van eigenaar verwisseld, deed de liberie het laatst dienst als syna-

|pag. 122|

goge. In 1899 kreeg de Israëlietische Gemeente te Zwolle en nieuwe synagoge. Over het eigendomsrecht van de oude synagoge ontstond en geschil tusschen de burgerlijke en Israëlietische Gemeente, dat bijgelegd werd door een vergelijk. Tegen betaling van 1750 gulden werd het eigendomsrecht der burgerlijke Gemeente erkend. Den
11den November j.l. nam de Gemeenteraad van Zwolle het besluit, het gebouw der voormalige liberie onder bepaalde voorwaarden an het Rijk af te staan. Van wege het Rijk bestaat thans het plan het gebouw te herstellen.

F. A. H.

________________________
Hattink, Mr. R.E. (1901, December.)De Liberie van het voormalig Dominicaner Klooster te Zwolle. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3., p. 121-122.

Category(s): Zwolle
Tags: , , ,

Comments are closed.