Kerkje te Wilsum

Kerkje te Wilsum.

     De herstellingswerken aan het aloude kerkje van Wilsum zijn voor dit jaar afgeloopen. Werden in vorige jaren het dak der kerk en de toren hersteld, dit jaar kwam het metselwerk van het koor grootendeels gereed. Van de houten ramen met groote glasruiten, die eertijds, het gebouw schendende, er in geplaatst waren, werden in het koor vier vervangen door ramen in Bentheimer steen met gekleurd cathedraalglas. Tevens werd en raam, dat dichtgemetseld was, geopend, zoodat in het geheel in dit jaar vijf ramen in het koor hersteld werden.

F. A. H.

________________________
Hattink, Mr. R.E. (1901, December.)Kerkje te Wilsum. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3., p. 121.

Category(s): Wilsum
Tags: ,

Comments are closed.