Amsterdamsche tooneelspelers

AMSTERDAMSCHE TOONEELSPELERS.

 

Dat de Hollandsche tooneelspelers reeds vroeg de provinciesteden met een bezoek vereerden, blijkt uit het volgend besluit van Schepenen en Raad van Zwolle, van den 14 Januarij 1661, waarbij men bedenke, dat aldaar vroeger op Woensdag en Vrijdag evenals des Zondags avondkerk gehouden werd:

,,Aan eenige tooneelspelers van Amsterdam geconsenteert eenige dagen alhier op een toneel te mogen ageren en hare actien vertonen mits van Sondagen, Wonsdagen en Vrijdagen haar abstinerende en met hare exercitien supersederende.’’

Deze vergunning zal zeker sensatie gemaakt hebben, want al waren de tijden voorbij dat kwakzalvers, batementspelers, waarzeggers en duivelbanners met comedianten gelijkgesteld en op aandrang der Provinciale Synode geweerd werden (1596), toch had nog in 1648 diezelfde Synode met kerkelijke straf de lidmaten bedreigd, die zich als Actores Comoediarum lieten gebruiken en hen vermaand geen gemeenschap te hebben met zulke ,,werken der duisternisse’’.

V.D.

Category(s): Niet gecategoriseerd
Tags: ,

Comments are closed.