Bijsterbos, Johan Christian

Johan Christian Bijsterbos (Kampen 16 augustus 1814 – Zwolle 13 oktober 1898), studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Advocaat te Kampen, gemeentearchivaris van Kampen beëdigd 14 februari 1843 (1843-1850) en van (1865-1870), lid Provinciale Staten van overijssel (10 september 1850-december 1860) en (1882-1885), lid gemeenteraad Kampen (1850-), lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel (14 juli 1852-12 december 1860), griffier (1 jan 1861 in functie getreden) Provinciale Staten van Overijssel (12 december 1860-1 januari 1876), oprichter VORG, voorzitter VORG 1858-1859 en 1865-1894. Benoemd in 1857 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zn. van Jurjen Nicolaas Bijsterbos (1768-1838), wethouder en Maria Johanna de Vriese (1772-1825).

Werken van Johann Christian Bijsterbos
 
– Bijsterbos, J.C. (1839) Dissertatio historico-juridica inauguralis sistens animadversiones de ordinibus transisalaniae. (dissertatie), S.E.van Nooten.
– Bijsterbos, J.C. (1859) Mededeelingen aangaande de geschiedkundige aanteekeningen over Overijssel, inzonderheid aangaande die van Johan van Breda, secretaris van Kampen, loopende over de jaren 1505-1545. Versl. 3e vergadering VORG, 62-73.
– Bijsterbos, J.C. (1860) Verslag omtrent sommige geschiedkundige aantekeningen over Overijssel. Versl. en Mededel. VORG, 1, 51-61.
– Bijsterbos, J.C. (1864) Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie Overijssel voor het jaar 1864. Provinciaal Blad van Overijssel
– Bijsterbos, J.C. (1865) Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie Overijssel voor het jaar 1865. Provinciaal Blad van Overijssel
– Bijsterbos, J.C. (1868) Levensbericht van Joan Nicolaas Josef Heerkens. Handel. der algem. verg. MdNL, 1868, 124-136.
– Bijsterbos, J.C. (1869) Een woord over de Overijsselsche archieven en hunne Rangschikken en catalogisering.
– Bijsterbos, J.C. (1870) Rapport inzake de kwestie van de betaling door de gemeente Kampen van de predikantstractementen.
– Bijsterbos, J.C. (1870) Aanteekening van Henricus Wolfsen, betrekkelijk een in 1643 te Zwolle opgerigt collegium Fraternitatis, door aldaar aamwezige regtsgeleerden en costumiers. Versl. en Mededel. VORG, 5, 20-22.
– Bijsterbos, J.C. (1873) Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen. Versl. en Mededel. VORG, 7, 28-83.
– Bijsterbos, J.C. (1873) Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen (16e eeuw). Versl. 31e vergadering VORG 4-6.
– Bijsterbos, J.C. (1873) Bijdrage aangaande de stadsregten van Delden. Versl. en Mededel. VORG, 8, 1-12.
– Bijsterbos, J.C. (1873) Het Pesthuis te Kampen, Thans STADS-ZIEKENHUIS. Versl. en Mededel. VORG, 8, 25-62.
– Bijsterbos, J.C. (1884) Bedevaartstochten van Kamper ingezetenen in de middeleeuwen. Versl. 53e vergadering VORG 17-22.
– Bijsterbos, J.C. (1886) Huistinsen. Versl. en Mededel. VORG, 15, 1-36.
– Bijsterbos, J.C. (1886) Een woord over Gemeente of Burgerwijden.. Deventer: J. de Lange.
– Bijsterbos, J.C. (1887) Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het Staatsbestuur van Overijssel. Versl. en Mededel. VORG, 15, 1-98.
– Bijsterbos, J.C. (1889) Ter Hunnepe. Versl. en Mededel. VORG, 17, 31-103.
– Bijsterbos, J.C. (1891) De Schijve. Versl. en Mededel. VORG, 18, 1-22.
– Bijsterbos, J.C. (1896) Uit de geschiedenis der Overijsselsche geldmiddelen. Versl. en Mededel. VORG, 19, 1-32.
– Bijsterbos, J.C. (1896) Oude Overijsselsche uitgaven van verzamelingen van spreekwoorden. Versl. en Mededel. VORG, 19, 33-37.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.