Molhuìjsen, Philipp Christiaan

Philipp Christiaan Molhuìjsen (Maastricht 2 november 1793 – Kampen 5 april 1865), Stud. theol. Utrecht 1809, Predikant Herv., Vucht 1814, Deventer 1819, emeritus 1855, bibliothecaris Athenaeumbibliotheek 1831, redacteur en oprichter van de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836-1855, secretaris van curatoren de Illustre School 1852, voorzitter van de VORG van 1858 tot aan zijn dood, benoemd op 10 januari 1860 tot archivaris van de gemeente Kampen. In 1842 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. zn. van Johannes Andreas Molhuìjsen en Adriana Westenberg (1747-1840). Gehuwd op 1 juni 1820 te Deventer met Adalaide Julie Eugenie Carteret (Amerongen 1799 – Deventer 25 januari 1884, dr. van Antoine Benedict Carteret, Luitenant Generaal en Jeanne Isabelle Amandruz.

Over Philipp Christiaan Molhuìjsen:
 
– Nijhoff, P. (1865, 13 mei, 20 mei). P.C. Molhuijsen † 5 april 1865. De Nederlandse Spectator (19), 146-148, (20), 153-155.
– Sloet tot Oldhuis, Mr. B.W.A.E. (1868). Levensschets van Philip Christiaan Molhuysen. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1868 (pp. 196-219). Leiden: E.J. Brill.
– (1869). Philip Christiaan Molhuysen. In A.J. van der Aa (Red.). Biographisch woordenboek der Nederlanden, 12. Tweede stuk. (pp. 1229-1232). Haarlem: J.J. van Brederode.
– (1888-1891). Philip Christiaan Molhuyzen. In F. Jos. van den Branden & J.G. Frederiks (Reds.), Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (pp. 525). Amsterdam: L.J. Veen.
– Brugmans, H. (1918). MOLHUYSEN (Philipp Christiaan) In Dr. P.C. Molhuysen & Prof. Dr. P.J. Blok (Reds.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 4 (pp. 999-1000) Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgevers-Maatschappij.
– Zilverberg, S.B.J. (1978). Molhuysen, Philipp Christiaan. In Prof. dr. D. Nauta (Red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, 1 (pp. 185). Kampen: J.H. Kok.
 
Werken van Philipp Christiaan Molhuìjsen:
 
– Molhuijsen, P.C. (1836). Levensberigt van St. Lebuinus. OAvOeL, 1, 1-17.
– Molhuijsen, P.C. (1836). Belegeringsmanier der veertiende eeuw. OAvOeL, 1, 18-24.
– Molhuijsen, P.C. (1836). Gerrit van Riemsdijk. OAvOeL, 1, 74-77.
– Molhuijsen, P.C. (1837). Uittreksels uit Recessen der Hanse-steden, ten aanzien der betrekking van de Geldersche Steden tot het Hanse-verbond. In Mr. Is. An. Nijhoff (Red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1e Reeks, 1 (pp. 174-187). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
– Molhuijsen, P.C. (1837). De Stins Voorst. OAvOeL, 2, 122-125
– Molhuijsen, P.C. (1837). Het huis Almelo. OAvOeL, 2, 186-191.
– Molhuijsen, P.C. (1838). Bijzonderheden omtrent den vroegeren toestand der landstreken aan den IJssel. OAvOeL, 3, 29-76.
– Molhuijsen, P.C. (1838). Bijvoegsel tot het stuk van den ouden toestand der IJselstreken. OAvOeL, 3, 325-328.
– Molhuijsen, P.C. (1839). Jacobus van Deventer of Daventriensis. OAvOeL, 4, 55-61.
– Molhuijsen, P.C. (1839). De wederdoopers te Deventer in 1534 en 1535. OAvOeL, 4, 145-166.
– Molhuijsen, P.C. (1839). De krocht in de Groote Kerk te Deventer. OAvOeL, 4, 280-284.
– Molhuijsen, P.C. (1840). Brief van Joh. Uytenbogaert (Met fac-similé). In Mr. Is. An. Nijhoff (Red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1e Reeks, 2 (pp. 192-195). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
– Molhuijsen, P.C. (1840). De heidens in Overijssel. OAvOeL, 5, 57-71.
– Molhuijsen, P.C. (1840). De Waag te Deventer. OAvOeL, 5, 83-90.
– Molhuijsen, P.C. (1840). Bevers in den IJssel. OAvOeL, 5, 95-98.
– Molhuijsen, P.C. (1840). Eene kleine bijdrage tot de gewoonte onzer voorvaderen. OAvOeL, 5, 226-233.
– Molhuijsen, P.C. (1841). Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming in Overijssel. OAvOeL, 6, 112-124.
– Molhuijsen, P.C. (1841). Engeland en Engelanderhold. OAvOeL, 6, 141-156.
– Molhuijsen, P.C. (1841). Huldiging van Bisschop Frederik van Baden te Deventer. OAvOeL, 6, 235-242.
– Molhuijsen, P.C. (1842). De Anglen in Nederland, of Aanmerkingen over de Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum. In Mr. Is. An. Nijhoff (Red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1e Reeks, 3 (pp. 50-72). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
– Molhuijsen, P.C. (1842). De Anglen aan den Neder-rijn. In Mr. Is. An. Nijhoff (Red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1e Reeks, 3 (pp. 113-136; 221-233). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
– Molhuijsen, P.C. (1842). De eerste Overijsselsche drukkerijen en de Donatus. OAvOeL, 7, 39-48.
– Molhuijsen, P.C. (1842). Vroegere ongezondheid van Deventer. OAvOeL, 7, 62-66.
– Molhuijsen, P.C. (1842). Eene bijdrage tot de geschiedenis van het strafregt. OAvOeL, 7, 78-92.
– Molhuijsen, P.C. (1843). Geschiedkundige herinneringen omtrent de stad Oomarsum. OAvOeL, 8, 100-126.
– Molhuijsen, P.C. (1843). Aegidius de Monte. OAvOeL, 8, 139-150.
– Molhuijsen, P.C. (1844). Het Kasteel te Deventer. OAvOeL, 9, 48-81.
– Molhuijsen, P.C. (1844). De opdelving van grind in Overijssel. OAvOeL, 9, 108-122.
– Molhuijsen, P.C. (1844). Eene Romeinsche legerplaats bij Ootmarsum. OAvOeL, 9, 169-185.
– Molhuijsen, P.C. (1845). Iets over de Deventer almanakken. OAvOeL, 10, 201-209.
– Molhuijsen, P.C. (1846). Oiphede-boeken. OAvOeL, 11, 152-192.
– Molhuijsen, P.C. (1846). Plan tot stichting eener provinciale school te Deventer in 1580. OAvOeL, 11, 193-215.
– Molhuijsen, P.C. (1847). Handel van Deventer op Bergen in Noorwegen. OAvOeL, 12, 157-183.
– Molhuijsen, P.C. (1848). De aanslag van Jauregui op Willem 1. In: Nijhoff, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde VI. 1848 P. 46-53.
– Molhuijsen, P.C. (1848). Iets over Carolus Gallus of De Haan. In: Nijhoff, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde VI. 1848 P. 125-161.
– Molhuijsen, P.C. (1850). Procedure over goederen van den aartsbisschop van Drontheim. OAvOeL, 15, 1-29.
– Molhuijsen, P.C. (1850). Bepalingen tegen overdaad en weelde in Overijssel. OAvOeL, 15, 73-128.
– Molhuijsen, P.C. (1850). Biscchoppelijke beden. OAvOeL, 15, 169-186.
– Molhuijsen, P.C. (1850). Geschiedkundige bijzonderheden. OAvOeL, 15, 200-206.
– Molhuijsen, P.C. (1851). Levensberigt van H. van Heiningen. In: Letterkundige Handerlingen 1851. p.15.
– Molhuijsen, P.C. (1852). Alexander Hegius. OAvOeL, 17, 37-66.
– Molhuijsen, P.C. (1852). De schrijver van den tegenwoordigen staat van Overijssel. OAvOeL, 17, 257-268.
– Molhuijsen, P.C. (1853). Geschiedkundige herinneringen omtrent Kuinre. OAvOeL, 18, 1-81.
– Molhuijsen, P.C. (1853). Een paar historische bijzonderheden. OAvOeL, 18, 261-267.
– Molhuijsen, P.C. (1854). Iets over Arnold Moonen. OAvOeL, 19, 102-118.
– Molhuijsen, P.C. (1855). Een paar bijzonderheden. 2. Achter de Rijen. OAvOeL, 20, 283-285.
– Molhuijsen, P.C. (1856). De victualie-broeders of likedeelers. In Nijhoff, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, X. (pp. 316-343).
– Molhuijsen, P.C. (1859). Het stift ter Hunnepe. In Mr. Is. An. Nijhoff (Red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 1 (pp. 103-112). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
– Molhuijsen, P.C. (1859). Bijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in Gelderland. In Mr. Is. An. Nijhoff (Red.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 1 (pp. 194-209). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
Het archief der Arrondissements-regtbank te Deventer. In: VORG 1e stuk 1860. p. 106-109.
Regten door Herman van Kuinre aan Urk en Emmeloord gegeven. In VORG 2e stuk 1862. p. 89-97.
– Molhuijsen, P.C. (1862) De hof elvetre monnikhof in Twenthe. Versl. en Mededel. VORG, 2, 98-109.
– Molhuijsen, P.C. (1864). De Visscherij in de Zuiderzee. In Mr. Is. An. Nijhoff & P. Nijhoff (Reds.), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 3 (pp. 307-319). Arnhem: Is. As. Nijhoff en Zoon.
– Molhuijsen, P.C. (?) Deventer in haar aloude handelswelvaart beschouwd. Koopman, VI, 449.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.