Buter, Adriaan (1918-2000)

Adriaan Buter (Neede, 27 februari 1918 – Neede, 9 mei 2000), leerling-journalist Volksblad voor Enschede (), volontair Volksblad voor Twente van de Arbeiderspers Enschede (1937-1940), hoofdredacteur Twenteland Weekblad voor gewestelijk streven (1948-1949), redacteur ’t inschrien 1 [1. Uitgave van de Oudhiedkamer „Twente” te Enschede.] (1968-) secretaris Algemene Vereniging Twente (), hoofdredacteur Twents Jaarboek (1979-1985), directeur Twente Akademie Centrum voor Streekcultuur (1982 – 5 oktober 1989), redacteur Stad en Land 2 [2. Periodieke uitgave van Stichting Twente Akademie, redactie van het eerste uur: Adriaan Buter, Dick ter Harmsel en Gerard Vloedbeld.] (1982-). Zoon van Gezinus Buter (1891-1972), hoofd der school en Henriette Virginie Kaiser (1894-) Gehuwd met Aaltje (Ali) Wisselo (12 juli 1921 – 30 november 1996)

Schreef ook onder pseudoniem: Zwaleman.3 [3. De familie Buter woonde 17 jaar in Lochuizen op de fraaie boerenhofstede ‘Zwaleman’.]

Over Adriaan Buter:

 • Rossel, S.L. (2000). In memoriam Adriaan Buter. Textiel Historische Bijdragen, 40, 7-8.
 • Winkelmolen, M. (2000). Publicaties Adriaan Buter. Textiel Historische Bijdragen, 40, 9-10.
 • Meijer, J. (2000). In memoriam Adriaan Buter (27 februari 1918 – 9 mei 2000): Redacteur van ’t Inschrien sinds 1968. Inschrien, 32 (3), 73-75.
 • Thüss, B. (2000). In memoriam Adriaan Buter 27 februari 1918 – 9 mei 2000. Inschrien, 32 (3), 76-79.
 • Vaanholt, G. (2001). In memoriam Adriaan Buter (1918-2000). In J. van de Woord (Red. voorz.), Jaarboek Twente, 2001 (pp. 145-147). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Löwik, F.G.H. (2003). Buter, Adriaan (Neede 1918-2000). In F.G.H. Löwik De Twentse Beweging: Strijd voor modersproake en eigenheid. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen). (pp. 325) Enschede: Van Deinse Instituut.
 • Löwik, F.G.H. (2004). Adriaan Buter (1918-2000) De Roskam, ?, ?.

Werken van Adriaan Buter:

 • Buter, A. (1950). Overijssel en het Regionalisme. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1950 4 [4. 4e jaargang.] (pp. 12-19). Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
 • Buter, A. (1951). Volk en land van Twente – Feesten en gebruiken van de jaarronde. Enschede/Goor: [z.n.].
 • Buter, A. (1952). Boerendansreveil in Twente. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1952 5 [5. 6e jaargang.] (pp. 91-102) Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
 • Buter, A. (1953). Volksdrachten. Mars, 1, 120-121.
 • Buter, A. (1954). Daar komen de schutters. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1954 6 [6. 8e jaargang.] (pp. 105-115) Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
 • Buter, A. (1955). Hoe de Staphorster stof geweven wordt. Jaarverslag Stichting Textielgeschiedenis, II, 9-13.
 • Buter, A. & Jannink, H. (1955). De laatste Twentse handwever. Jaarverslag Stichting Textielgeschiedenis, II, 14-16.
 • Buter, A. (1955/56). Met den krommen arm.7 [7. Kraamgebruiken.] Neerlands Volksleven, VI (?), 54-56.
 • Buter, A. (1956). Spinnen en weven in volkslied en taal. Jaarverslag Stichting Textielgeschiedenis, III, 17-21.
 • Buter, A. (1956). In het Rijksmuseum Twenthe leven de middeleeuwen. Mars, 4, 276-277.
 • Buter, A. (1957). Een ‘nuttig man’: Thomas Ainsworth te Goor (1833-1837)8 [8. Reeks: Uit het land van de Regge, 1. Overdruk van een serie artikelen in de Geld. Ov. Courant, 1957.] [Lochem]: Archief Algemene Vereniging Twente.
 • Buter, A. (1957). ’n Stoom van Goor: Twentsche stoombleekerij Goor.9 [9. Reeks: Uit het land van de Regge, 2. Gedenkboek 1857-1957. Verschenen m.m.v. N.V. Koninklijke Twentsche Stoomblekerij en de Stichting Textielgeschiedenis. Eerder verschenen als artikel in de Geld. Ov. Crt. 26 juli 1957.] [Lochem]: Archief Algemene Vereniging Twente.
 • Buter, A. (1957). Twents doek in druk: 25 jaar N. V. Twentsche Katoendrukkerij.10 [10. Gedenkboekje t.g.v. 25-jarigjubileum van de T.K.D.] Goor: Twentsche Katoendrukkerij.
 • Buter, A. (1957). Midwinterblazen – het is zo eenvoudig niet, een volksgebruik te restaureren. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1957 11 [11. 11e jaargang.] (pp. 90-96). Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
 • Buter, A. (1958). Een naam en een bedrijf.12 [12. Edward Ainsworth.] Jaarverslag Stichting Textielgeschiedenis, V, 49-54.
 • Buter, A. (1958/59). Volkskunde in Oost-Nederland. Neerlands Volksleven, IX (1), 5-14.
 • Buter, A. (1959). Twente in Beweging: Pleidooi voor Culturele samenwerking.
 • Buter, A. (1959). Goor – waar de historie verdween. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1959 13 [13. 13e jaargang.] (pp. 88-100). Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
 • Buter, A. (1960). Lossers verbleekte textielglorie. Textiel Historische Bijdragen, 1, 43-53.
 • Buter, A. (1960). Naalden wekten wonderen. Spil en spoel, 11 (2), 28-29.
 • Buter, A. (1961). Hennep leverde “niet weinig vertier”. Spil en spoel, 12? (?), 90-91.
 • Buter, A. (1961). Wat de wierden bewaarden: vlashistorie in Groningerland. Spil en spoel, 12? (?), 44-45.
 • Buter, A. (1961). Textiel zwart op wit.14 [14. Literatuur op het gebied van textielgeschiedenis.] Mars, 9, 66-67.
 • Buter, A. (1961). Twentse literatuur. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1961 15 [15. 15e jaargang.] (pp. 45-60). Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
 • Buursink, J. & Buter, A. (1961/62). Ik kreeg nen krekkei op ’n aarm… Neerlands Volksleven, XII (?), 117-118.
 • Buter, A. (1962). Jubileumgift aan textielgewest: charmant museum in oude Enschedese villa. Spil en spoel, 13? (?), 104-106.
 • Buter, A. (1962). Twente had kundige ‘damastwerkers’. Textiel Historische Bijdragen, 3, 51-54.
 • Buter, A. (1962). Honderd jaar Enscheder volksleven. Neerlands Volksleven, XII (2)16 [16. Twente-nummer.], 103.
 • Buter, A. (1962). Christelijke liederen en heidens lawaai. Neerlands Volksleven, XII (2), 134.
 • Buter, A. (1962). Sint-Maartensvuur in oost-Nederland. Neerlands Volksleven, XII (2), 168-169.
 • Buter, A. (1962). Folklore en zondagsrust. Neerlands Volksleven, XII (2), 170-171.
 • Buter, A. (1962). Paaseieren voor juf of meester. Neerlands Volksleven, XII (2), 172.
 • Buter, A. (1963). Levende böeh-keerls. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1963 (pp. 128-132). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1964). De barre winter van ’63. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1964 (pp. 24-27). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1964). l00 jaar textielonderwijs in Twente. De Tex, 23 (3), 183-192.
 • Buter, A. (1964). Jan van Hein en het Markelose volksleven. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1964 (pp. 117-126). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A., Wielen, H. van der & Schepers, J. (1964). In memoriam Jan Jans. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1964 (pp. 128-134). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1964). School voor textielofficieren. Textiel Historische Bijdragen, 5, 138-141.
 • Buter, A. (1965). Over de Twentse natuurbleken. Textiel Historische Bijdragen, 6, 32-48.
 • Buter, A. (1966). Nog meer over de natuurbleken. Textiel Historische Bijdragen, 7, 65-73.
 • Buter, A. (1966). Het levenseinde van Thomas Ainsworth. Textiel Historische Bijdragen, 7, 77-85.
 • Buter, A. (1966). Honderd jaar geleden: de eerste staking. Textiel Historische Bijdragen, 7, 99-103.
 • Buter, A. (1968). Stoom, Stork en textielfolklore. Textiel Historische Bijdragen, 9, 18-20.
 • Buter, A. (1968). Willem Weavers wont wied weg Textiel Historische Bijdragen, 9, 27-35.
 • Buter, A. (1968). De laatste vlasoven van de Achterhoek. Textiel Historische Bijdragen, 9, 36-38.
 • Buter, A. (1968). Larens koedek van Twentse stethakke. Textiel Historische Bijdragen, 9, 39-42.
 • Buter, A. (1968). Kralen aan een rozenkrans: Portret van Ootmarsum. Ootmarsum: V.V.V.
 • Buter, A. (1968). 100 jaar Stork – 100 jaar sociale idealen. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1968 (pp. 109-110). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1968). Vijftig jaar zout uit Twentse bodem. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1968 (pp. 111-114). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Jans, J. & Buter, A. (1969). Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland.17 [17. Uitgegeven onder auspiciën van de Jan Jansstichting, Documentatiecentrum voor Oostnederlandse Bouwkunst, 1. Bewerkt, voltooid en uitgegeven door Adriaan Buter m.m.v. Everhard Jans.] Enschede: Van der Loeff.
 • Buter, A. (1969). Portret van Ootmarsum. Ootmarsum: VVV.
 • Dekkers, G., Buter, A. & Wiersma, H. [1969]. Hengelo: Stad in beweging. Hengelo: Gemeente Hengelo.
 • Buter, A. (1969). Men blijft ‘klanderen’. Textiel Historische Bijdragen, 10, 40-41.
 • Buter, A. (1969). Textiel en taal. Textiel Historische Bijdragen, 10, 54-55.
 • Buter, A. (1969). Enters glorie naar een schipperij-museum. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1969 (pp. 86-87). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1970). Kinderjaren van een vakbeweging. Textiel Historische Bijdragen, 11, 66-75.
 • Buter, A. (1970). Rond de spinhoek. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1970 (pp. 71-76). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1970). Noaberschopp diesseits en jenseits. Inschrien, 2 (3), 33-34.
 • Buter, A. (1970). Bedsteden. Inschrien, 2 (3), 38.
 • Buter, A. (1970). Van boeskoolmennekes en vennehaksen. Inschrien, 2 (3), 39-41.
 • Buter, A. (1970). Vrouw Wissink zet de knipmuts op. Inschrien, 2 (3), 44-45.
 • Buter, A. (1971). Musea mogen de boot niet missen. Inschrien, 3 (1), 1-2.
 • Buter, A. (1971). Boek en Blad. Inschrien, 3 (1), 13-14.
 • Buter, A. (1971). „Eerste kievitsei” in Twente honderdjarige traditie. Inschrien, 3 (2), 17-20.
 • Buter, A. (1971). Van boerderij tot „Drostenhoes”. Inschrien, 3 (2), 27.
 • Buter, A. (1971). Boek en Blad. Inschrien, 3 (2), 30.
 • Buter, A. (1971). Boek en Blad. Inschrien, 3 (3), 45-47.
 • Buter, A. (1971). De dode(n) leupen d’r wier: bij de opening van het crematorium Usselo. Inschrien, 3 (4), 1-3>
 • Buter, A. (1971). Wind is een nukkige knecht. In Mr. H. Schelhaas, G. Dekkers & C.J. Post (Red.). Molens in Overijssel.18 [18. Uitgave ‘71/‘72 in de serie jaarboeken overijssel.] (pp. 51-70). Zwolle: J.M.W. Waanders.
 • Buter, A. (1972). Portret van Delden.19 [19. Portretten-reeks, 1.] Enschede: Twents-Gelderse Uitgeverij W.G. Witkam.
 • Buter, A. (1972). De Noordnederlandse levenscyclus. In Dr. Tj.W.R. De Haan (Red.), Folklore der lage landen. (pp. 303-324). Amsterdam: Elsevier.
 • Buter, A. (1973). Welbergen, een grensland-havezathe.20 [20. Welbergen (Ochtrup, kv. Steinfurt BRD) is een centrum van cultureel contact tussen Twente en de naburige Duitse streken.] Mars, 21, 168-169.
 • Buter, A. (1974). Vriezenveen, de oudheidkamer en J. Hosmar. Mars, 22, 212-213.
 • Buter, A. (1975). Portret van Enschede.21 [21. Portretten-reeks, 2.] Enschede: Twents-Gelderse Uitgeverij W.G. Witkam.
 • Buter, A. (1976). Dit land over de IJssel.22 [22. Regio-reeks, IX.] Hoorn: U.M. Westfriesland.
 • Buter, A. & Wilmink, D.J.F. (1976). Volkskunst op souvenirs (2e druk) Hengelo: Smit.
 • Buter, A. (1976). Een toekomst voor het hallehuis?. In B.H.A.M. Plegt (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1976 (pp. 5-12). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. & Lucas, R., et.al. (1977). Twente dag in dag uit.23 [23. Reeks: Stad en land fotoboeken.] Den Haag: Voorhoeve.
 • Buter, A. (1977). In de stat van Grol: Een portret van 700-jarig Groenlo. Groenlo: Gemeente Groenlo/Oudheidkundige Vereniging Groenlo.
 • Buter, A. (1977). De Berninks zijn weg, maar Natura Docet blijft. Mars, 25, 79-81.
 • Buter, A. & Lucas, R. (1978). De groene vallei: Stad en land aan de IJssel. Den Haag: Voorhoeve.
 • Buter, A. (1978). Reclamare: een bijzonder museum vol reclame-antiek in Blokzijl. Mars, 26, 106-108.
 • Buter, A. (1978). Van vrijen en trouwen in Twente en Achterhoek. Neerlands Volksleven, XXVIII (?), 7-13.
 • Buter, A. & Grootveld, H. [1979]. Bekijk het Oosten eens anders.24 [24. Samenstelling: Wim de Vries, Laura Luiks. Foto’s Rob Lucas.] Leeuwarden: Van Seijen.
 • Buter, A. (1979). Recreatieles in het groen. In A. Buter (wnd. Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1979 (pp. 15-17). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1979). Twente’s laatste markeschooltje. In A. Buter (wnd. Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1979 (pp. 78). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1979). Christelijke liederen, heidens lawaai. In A. Buter (wnd. Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1979 (pp. 113-115). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1979). Pionier ‘Eshoes’. In A. Buter (wnd. Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1979 (pp. 143). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1979). In het Janninkcomplex in Enschede kan Twente zijn textielcomplex kwijt raken. Mars, 27, 220-223.
 • Buter, A. (1980). Ootmarsum dichterbij: portret van een Twents stadje. [Ootmarsum]: V.V.V.
 • Buter, A. & Lucas, R., et.al. (1980). ’t Mergelland op en af : stad en land in Zuid-Limburg.25 [25. Reeks: Stad en land.] Den Haag: Voorhoeve.
 • Buter, A. (1980). Goud voor de Dinkel. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1980 (pp. 35-38). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1980). Ainsworth’s grafteken. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1980 (pp. 139). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1981). Vlassen en spinnen in het land van de Dinkel. Textiel Historische Bijdragen, 22, 117-121.
 • Buter, A. & Lunenburg, H. van (1981). Volksverhalen uit Overijssel.26 [26. Reeks: Onze volksverhalen. Illustrator: Harry van Lunenburg.] Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
 • Buter, A. [1981]. Boerenerven in een groene lijst: Overijssels erf en zijn beplanting. Zwolle: Waanders.
 • Berk, G.L. & Buter, A. (1981). Landschappen in Overijssel.27 [27. Foto’s van Ger Dekkers.] Zwolle: Waanders.
 • Buter, A., Dungen, J. van den & Soldaat, R. (1981). Twente gisteren/vandaag/morgen: Een drieluik over verleden, heden en toekomst van Twente. [z.p.]: Gewest Twente.
 • Zwaleman (1981). ’t Oale leed. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1981 (pp. 50). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. & Dekkers, G. (1982). Dorpen en stadjes van Twente. Zwolle: Waanders.
 • Buter, A. (1982). Van de hoofdredacteur: Balans van voor- en tegenspoed. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1982 (pp. 5-9). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1982). Bijna levend begraven. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1982 (pp. 34-38). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Zwaleman (1982). ‘n Spookhazen. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1982 (pp. 60). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1982). Wandelen door Overijssel: 50 Keer Overijssels Landschap. Zwolle: Waanders.
 • Buter, A. (1983). De echte Achterhoek.28 [28. Fotografie Rob Lucas.] Den Haag: J.N. Voorhoeve.
 • Buter, A. (1983). Balans van de hoofdredacteur. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1983 (pp. 5-10). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1983). Amateur in Azelo. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1983 (pp. 21-26). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1983). As drek an ’n wagenrad. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1983 (pp. 91-92). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Zwaleman (1983). Blauwbeazen. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1983 (pp. 136). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1983). Tentoonstellingsbrochure.29 [29. Tentoonstelling i.h.k.v. de herdenking ‘stichting eerste weefschool in Goor in 1833. Voormalige kantoorgebouw TSB, Goor, 10-22 sept. 1983.] [Goor]: [z.n.].
 • Buter, A. & Dekkers, G. (1984). Regge en Dinkel: Land van levend water.30 [30. Waterschap Regge en Dinkel.] Zwolle: Waanders.
 • Buter, A. (1984). Register van bijdragen en artikelen in de Jaarverslagen van de Stichting Textielgeschiedenis en de Textielhistorische bijdragen tot en met 1984. Textiel Historische Bijdragen, 25, 99-106.
 • Buter, A. (1984). Balans van de hoofdredacteur. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1984 (pp. 5-9). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1984). Schutsmei bij de kerk. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1984 (pp. 11-12). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Zwaleman (1984). De zeve is gus. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1984 (pp. 112). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1984). Dr.ir. H.A. Stheeman (van de gasbel): wereldhistorie begint in regio. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1984 (pp. 113-118). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1985). Welkom in ons “Losse Hoes”. Stad en Land, 1 (1), 2-7.
 • Buter, A. (1985). Twee boeken over Boerderijbouw: Achterhoek/Twente. Stad en Land, 1 (1), 11-13.
 • Buter, A. (1985). Wie weet het beter Stad en Land, 1 (1), 13.
 • Zwaleman (1985). Afscheid van een Buitenman. Stad en Land, 1 (2/3), 18-19.
 • Zwaleman (1985). Lucy en het Midwinterblazen. Stad en Land, 1 (4), 42-44.
 • Buter, A. & Dekkers, G. (1985). Langs de Geul. Zwolle: Waanders.
 • Buter, A., Nippel, A. & Wilmink, D.J.F. (1985). De kadans van de getouwen: Heren en knechten in de Nederlandse textiel. Amsterdam: Elsevier.
 • Buter, A. (1985). Balans van de hoofdredacteur. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1985 (pp. 5-7). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1985). Mannen aan het spinnewiel. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1985 (pp. 53-54). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1985). Twee schrijvende notarisjongens. In A. Buter (Hoofdred.), Jaarboek Twente, 1985 (pp. 63-66). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Zwaleman (1986). Indentiteit in Steen en Brons. Stad en Land, 2 (1), 2-3.
 • Zwaleman (1986). De Wilms-boo van Borne. Stad en Land, 2 (2-3), 26-35.
 • Buter, A. (1986). Nooit meer weg uit Borne: Het levensverhaal van Willem IJzerneef. Stad en Land, 2 (2-3), 47-52.
 • Buter, A. (1986). Haalt Twente het jaar 2000?. In A. Heideman (Eindred.), Jaarboek Twente, 1986 (pp. 135-140). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1987). Noaberschap bloed dood. In A. Heideman (Eindred.), Jaarboek Twente, 1987 (pp. 50-63). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Zwaleman (1987). Geleerd doen. Stad en Land, 3 (1), 2-3.
 • Zwaleman (1987). Een “Stom knien”. Stad en Land, 3 (2), 34-37.
 • Buter, A. (1987). “Over de IJssel”. Stad en Land, 3 (2), 52-37.
 • Buter, A. et. al. (1988). Over-ijsselse volksgebruiken: Een feestelijke ommegang door het jaar. Zwolle: Waanders.
 • Zwaleman (1988). Thuistaal als hoeksteen. Stad en Land, 4 (1/2), 3-4.
 • Buter, A. (1988). Het Twentse paradijs. Stad en Land, 4 (1/2), 8.
 • Buter, A. (1988). Kinderspel. Stad en Land, 4 (1/2), 12-13.
 • Schildkamp, J.B. & Buter, A. (1988). Uit de Twentse Taaltuin: Hondeplaggen. Stad en Land, 4 (1/2), 17.
 • Zwaleman (1989). Als deel van je bestaan. Stad en Land, 5 (1), 3-4.
 • Buter, A. (1989). Eelco Brinkman en de Markelose Goastok. Stad en Land, 5 (1), 18-19.
 • Schildkamp, J.B. & Buter, A. (1989). Uit de Twentse Taaltuin: Die Trentische Roggenwirtschaft/Miegempen en Sprokempen. Stad en Land, 5 (1), 25.
 • Zwaleman (1989). Omgaan met oud nieuws. Stad en Land, 5 (2-3), 35-37.
 • Buter, A. (1989). ???!! van vragen word je wijss…? Wat betekent Stevensfenne?. Stad en Land, 5 (2-3), 55.
 • Buter, A. (1989). Hier geen afscheid. Stad en Land, 5 (4), 81.
 • Zwaleman (1989). Grenzen aan het Sensatiegevoel. Stad en Land, 5 (4), 83-84.
 • Buter, A. (1989). Regionalisme voor en na 1992.31 [31. Toespraak A. Buter 5 oktober 1989.] Stad en Land, 5 (4), 87-92.
 • Zwaleman (1990). Twents as ’t eaven kan. Stad en Land, 6 (1), 3-5.
 • Buter, A. (1990). Albert Meyling. Stad en Land, 6 (1), 28.
 • Jans, J. & Buter, A. (1991). Dorpen in Oost-Nederland Enschede: Van der Loeff-Drukkers.
 • Buter, A., Morshuis, B., schildkamp, Th. & Steunenberg, R. (1993). Uit & Thuis in Ootmarsum: Historie-traditie-natuur-landschap-folklore-toeristische tips-spellen: een boek om “uit” te zijn in Ootmarsum en zich gelijktijdig thuis te voelen! Ootmarsum: VVV.
 • Buter, A. (1994). Zee – en Landleven in de Needse berg. Neede: Historische Kring Neede
 • Buter, A. (1995). Van het bureau. Stad en Land, 11 (3), 79-80.
 • Zwaleman (1995). Het Laand van Aleer en dat van Straks. Stad en Land, 11 (3), 81-83.
 • Buter, A. (1995). In Memoriam Johan Schildkamp. Stad en Land, 11 (3), 90-92.
 • Buter, A. (1997). Jaarboek Twente verliest in Adam Hulshoff één van de oprichters. In J. van de Woord (Red. voorzitter.), Jaarboek Twente, 1997 (pp. 23-24). Enschede: Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Buter, A. (1998). Geluk en zeagen. Enschede: Van de Berg.
 • Hul, R.M. van ’t. (juli, 2022) Bibliografie van Adriaan Buter (Neede, 27 februari 1918 – Neede, 9 mei 2000)
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.