Draaijer, Willem (1847-1933)

Willem Draaijer (Deventer, 26 december 1847 – Leiden, 13 juli 1933). onderwijzer Deventer, onderwijzer Vaassen, onderwijzer Instituut van den heer G.J. Kapteyn Barneveld (), onderwijzer Instituut van den heer Blokhuis Leerdam, onderwijzer Jongens M.U.L.O Kampen (-1876), hoofdonderwijzer M.U.L.O. Dieren (1876-1891), leeraar Nederlandsch H.B.S Leiden (1891-), secretaris ‘het Nut’, secretaris Vereeniging Concordia. Zoon van Jan Draaijer (1807-1885), wijnkoopersknecht en Clazina Gerrits (1814-1856), linnennaaister Gehuwd op 31 augustus 1876 te Kampen met Geertruid Engelen (Kampen, 5 oktober 1851 – Leiden, 11 augustus 1938) dochter van Dirk Gerrit Engelen (1820-1891), kastenmaker, meubelmaker en Geziena Voorthuis (1821-1894).

Over Willem Draaijer:

Werken van Willem Draaijer:

  • Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch dialect.1 [1. Dialect-Bibliotheek II. Ook verschenen in 1896 bij H.P. ter Braak, Deventer. Tweede druk (ca. 1936) bezorgd door J.C.L. van der Lande, Ubbergen en Prof. Dr. P. Fijn van Draat, Utrecht. Deventer: Æ.E. Kluwer.] Martinus Nijhoff: ’s-Gravenhage.
  • Draaijer, W. (1896). Schoolgrammatica: ten gebruike bij het onderwijs in het Nederlandsch Leiden: J.M.N. Kapteijn.
  • Draaijer, W. (1899). Katteklei. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 18, 48.
  • Draaijer, W. (1911). Levensbericht van C.J. Leendertz. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1911 (pp. 141-146). Leiden: E.J. Brill.
  • Draaijer, W. (1917). Persoonsnamen voorkomende in de Cameraars-rekeningen van Deventer van 1337-1393. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 36, 177-186.
  • Draaijer, W. (1919). Op den Brink te Deventer (Omstreeks 1860) Driemaandelijksche Bladen, 19 (2-4), 1-10.
  • Draaijer, W. (1923). Herinneringen aan de Deventer Kermis. Driemaandelijksche Bladen, 20 (3/4), 86-90.
  • Draaijer, W. & Riele, H.H.J. te (1987). Spelen op de Brink te Deventer in 1860.2 [2. Uitgegeven ter gelegeheid van de jaarwisseling 1987-’88.] Deventer: Birnie.
  • Hul, R.M. van ’t Hul (april, 2022). Bibliografie van Willem Draaijer (Deventer, 26 december 1847 – Leiden, 13 juli 1933).
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.