Putto, Johanna Adriana

Dr. Johanna Adriana Putto (1926 -) Dochter van Johannes Adrianus Putto (1889-1965), arts en Johanna Adriana van Melle (1892-1953),Gehuwd met prof. dr. Ernst Heinrich Kossmann (Leiden, 31 januari 1922 – Groningen, 8 november 2003). Zoon van Frits Friedrich Kossmann (1893-1968) en Doortje Cornelia Touw (1893-1967)

Promoveerde (Cum laude) op 22 maart 1995 bij prof. dr. J.F. Niermeyer op een proefschrift met de titel: Kamper schepenacten, 1316-1354.

Werken van Dr. Johanna Adriana Putto:

 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1954). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1953. Revue du Nord, 36 (144) 483-496.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1955). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1954. Revue du Nord, 37 (148) 241-263.
 • Kossmann-Putto. J.A. (1955). Kamper Schepenacten 1316-1354.1 [1. Handelseditie verschenen bij de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Werken nr. 29.] (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Zwolle: Erven J.J. Tijl.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1956). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1955. Revue du Nord, 38 (152) 339-374.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1957). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1956. Revue du Nord, 39 (156) 253-278.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1958). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1957. Revue du Nord, 40 (160) 537-557.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1959). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1958. Revue du Nord, 41 (164) 287-305.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1960). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1959. Revue du Nord, 42 (168) 409-430.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1961). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1960 et 1961. Revue du Nord, 43 (176) 413-437.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1964). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise en 1962 et 1963. Revue du Nord, 46 (182) 409-435.
 • Kossmann, E.H. & Kossmann-Putto, J.A. (1965). Bulletin critique de l’historiographie néerlandaise Revue du Nord, 47 (186) 487-522.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1967). The financial policies of the town of Kampen during the early fourteenth century.2 [2. Op grond van het “Oudste Folio”, een liber civitatis van gemengde inhoud, vanaf 1318.] Miscellanea mediaevalia, 305-316.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1981). Het stedelijk leven in de-14de eeuw. Armen- en ziekenzorg in de Noordelijke Nederlanden. AGN, 2, 254-267.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1981). Staatsinstellingen en recht circa 1100-1400. Bestuur en rechtspraak tussen Eems en Schelde circa 1100-1400 AGN, 3, 12-59.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1985). Historical research in the Low Countries 1981-1983. A critical survey.3 [3. Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 3.] Leiden: Brill.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1985). In memoriam Hubertus P.H. Jansen 4 [4. Hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis te Leiden.] Amsterdam 4-7-1928 – Leiden 9-6-1985. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 100, 462-464.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1985). Het Westfaalse veemgerecht en de Noordelijke Nederlanden (veertiende-vijftiende eeuw). Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 100, 205-224.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1985). Armen- en ziekenzorg in de middeleeuwen. Verschillen tussen oost en west. Overijsselse Historische Bijdragen, 100, 7-22.
 • Kossmann-Putto, J.A. & Kossmann, E.H. (1987). De Lage Landen: Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.5 [5. Brochure ook verschenen in het Frans, Duits en Engels. 2e dr. 1988, 4de dr. 1993, 6de d. 1995] Rekkem: Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1989). Fifteenth-century Dutch towns and the outer world. Dutch crossing 6 [6. a journal for students of Dutch in Britain.], 39, 45-52.
 • Kossmann-Putto, J.A. & Kossmann, F.J. (1989). Het ontstaan van Kampen. Historisch Geografisch Tijdschrift, 7, 1-9.
 • Kossmann-Putto, J.A., Witte, E. & Emery, C.R. (1990). Historical research in the Low Countries, 1983-1985. A critical survey.7 [7. Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, 6.] Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap.
 • Kossmann-Putto, J.A. & Kossmann, F.J. (1991). Kampen en Essen.8 [8. De hypothese dat Kampen als koopmansnederzetting is ontstaan op den Essens hof.] Kamper Almanak, 1991, 124-162.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1993). Het heimelijk gerecht. Het Westfaalse veemgerecht en de noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen.9 [9. Middeleeuwse studies en bronnen, 31] Hilversum: Verloren.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1996). Florence V, count of Holland, claimant to the Scottish throne in 1291-2: His personal and political background. In. Grant G. Simpson (Red.), Scotland and the Low Countries, 1124-1994.10 [10. Reeks: The Mackie monographs, 3. Bijdragen aan het gelijknamige, derde Mackie symposium, gehouden in september 1992 te Aberdeen.] (pp. 15-27). East Linton: Tuckwell Press.
 • Kossmann-Putto, J.A. (1997). Huizinga als mediëvist in Groningen. In. C. Santing (Red.), De geschiedenis van de middeleeuwen aan de Groningse Universiteit 1614-1939. (pp. 97-108). Hilversum: Verloren.
 • Kossmann-Putto, J.A. & Kossmann, F.J. (2000). Boldewinus scelewert. Kamper Almanak, 2000, 90-98.
 • Kossmann-Putto, J.A. (2009). Over middeleeuwse geschiedenis: Elf opstellen. Utrecht: Matrijs.
 • Hul, R.M. van ’t (juni, 2022). Bibliografie van Dr. Johanna Adriana Putto
Category(s): Auteurs

Comments are closed.