Coster, Berend

Berend Coster (Staphorst, 1957), docent geschiedenis en maatschappijleer Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen (1985-1992), evangelist Spaanse Evangelische Zending (1993-?), predikant

Werken van Berend Coster:

  • Coster, B. (1983). De reformatie in het Land van Vollenhove, 1579-1609 (Scriptie M.O. II). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
  • Coster, B. (1983). Conventikels en Afscheiding in Meppel. (Scriptie M.O. II). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
  • Coster, B. (1984). Uit het gemeentearchief: rekeningen kerk Staphorst 1624-1638. ’t Olde Stapperst, 5 (4), 101-.
  • Coster, B. (1985). Kettervervolging in Overijssel in de zestiende eeuw. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
  • Coster, B. (1985). Onderwijs in Staphorst tussen 1600-1900. ’t Olde Stapperst, 6 (1), 9-.
  • Coster, B. (1985). Onderwijs in Staphorst tussen 1600-1900. II o.a. school te IJhorst. ’t Olde Stapperst, 6 (4), 68-.
  • Coster, B. (1986). Wolven in Staphorst 18e eeuw. ’t Olde Stapperst, 7 (1), 85-.
  • Coster, B. (1986). Onderwijs in Staphorst tussen 1600-1900 III scholen te Rouveen. ’t Olde Stapperst, 7 (1), 88-.
  • Coster, B. (1986). De Reformatie. In K. Dijkstra, J. Paasman, F. Pereboom & J. Postema (Reds.). Uit de geschiedenis van Brederwiede.1 [1. Publikaties van de IJsselakademie, 33] (pp. 98-110). Kampen: IJsselakademie.
  • Coster, B. (1991). Kerkelijk leven in Meppel. In M.A.W. Gerlings (Red.). Geschiedenis van Meppel (pp. ??) Meppel/Amsterdam: Boom.
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.