De Reformatie in het Land van Vollenhove 1579-1609

De
 
REFORMATIE
 
in het
 
LAND van VOLLENHOVE.
 
1579 – 1609

 
 
 
 
scriptie
M.O. Geschiedenis
Noordelijke Leergangen,
Zwolle.
 
B. Coster.

 

 

INHOUD
– INLEIDING
1 Het vraagstuk van protestantisering 1
2 De reformatie in het Land van Vollen hove, 1579 – 1609 3
Hoofdstuk 1. NOORDWEST-OVERIJSSEL IN DE ZESTIENDE EEUW
1.1 Staatkundige Geschiedenis 7
1.2 De sociaal-economische verhoudingen 11
1.5 De religieuze verhoudingen tot 1580 14
Hoofdstuk 2. DE PROTESTANTISERING VAN HET LAND VAN VOLLENHOVE
2.1 Het einde van de geregelde katholieke eredienst en zielszorg 16
2.2 Het begin van de gereformeerde kerk 17
2.3 De medewerking van de overheid 20
Hoofdstuk 3. DE GEREFORMEERDE KERK IN HET LAND VAN VOLLENHOVE, 1579 – 1608
3.1 De ware kerk 24
3.2 De dienaren van de kerk 27
3.3 De organisatie van de kerk 30
Hoofdstuk 4. DE VERHOUDING TUSSEN KERK EN OVERHEID
4.1 De religieuze gezindheid van de overheid 35
4.2 De loyale kerk 36
4.3 De materiële afhankelijkheid van de kerk 39
Hoofdstuk 5. HET SUCCES VM.DE PROTESTANTISERING IN HET LAND VAN VOLLENHOVE 43
-Samenvatting en conclusies 46
—Literatuur 51
—Bronnen 53
-Bijlage, Predikanten in de classis Steenwijk 1580 – 1609 54
-Noten 57

 
– Coster, B. (1983). De reformatie in het Land van Vollenhove, 1579-1609 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.

Category(s): Vollenhove
Tags: ,

Comments are closed.