Studenten Almanak FQI 1885

Studenten Almanak van het korps “Fides Quaerit Intellectum” te Kampen 1885. Stoomdrukkerij Laurens van Hulst Kampen.

Titel pagina

Titelpagina eerste almanak FQI

INHOUD BLADZ
Inleiding VII
Tijdrekening 1
Kalender 2
Postkantoor 14
Telegraaf 15
Theologische School:
Docenten 17
Kuratoren 18
Studenten met de adressen te Kampen 19
„ „ „ „ in de vakantie 22
Nekrologie van Studenten 26
Series Lectionum 27
Verslag van de theol. Colleges. 35
Lijst der examina 39
Fides Quaerit Intellectum 42
Studenten-vereenigingen 44
Geschiedenis der School 48
Lijst van Predikanten der Chr. Geref. Kerk 54
Lijst van Emeriti predikanten 61
Nekrologie van Predikanten 62
VI BLADZ
Mengelwerk:
Lente, door U.I.L. 67
Hoe onze School tot stand kwam, door S.A. 71
Liefde, door D. 81
Pergolese, naar Emanuel Geibel, door U.I.L. 86
Marie, door WILLEM 88
Iets over Spurgeon, door T. 112
Een en ander uit het Studentenleven, door VOLO 116
Napoleon op St. Helena 125
Beelden en Typen 128
De wonderklok, door S. 137
VARIA 141
Bijlage:
Reglement van den Almanak 143

 

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.