Haze, Dicky

Dicky Haze, administratief medewerker Gemeentearchief Kampen (1981-2001), gemeentearchivaris te Kampen (2001-2010). Juridisch medewerker bij Protestantse Kerk in Nederland (2011 – heden).

Op 22 augustus 1991 studeerde mv. Haze af in het vak mediaevistiek1 [1. Mediaevistiek of Mediëvistiek is de verzamelnaam voor alle wetenschappen die zich bezighouden met de middeleeuwen.] aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Haar doctoraalscriptie had als titel: ‘De nijverheid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen’.

Werken van Dicky Haze:

– Haze, D. (1987). De Sint Cuneramemorie te Kampen, 1456-1585. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. & Mierlo, Th.M. van, (1987). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 13, 13-16, 31-33, 51-54.
– Haze, D. (1988). Het Augistinessenklooster te Brunnepe. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. & Mierlo, Th.M. van, (1988). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 14, 14-17, 32-35, 52-56.
– Haze, D. & Mierlo, Th.M. van, (1989). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 15, 21-23, 39-42, 60-64, 80-83.
– Haze, D. (1991). De nijverheid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen. (doctoraalscriptie). Mediaevistiek, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. & Mierlo, Th.M. van, (1991). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 16 (1), 19-25.
– Haze, D. (1992). Nijverheid, Gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen. IJsselacademie, 15, (4), december, 91-93.
– Haze, D. & Endedijk, B. (2001). Kijk je ogen uit! Kampen: Kok.
– Haze, D. (1993). Het Augustinessenklooster te Brunnepe. Kamper Almanak, 151-193.
– Haze, D. (2000). Professor L. Lindeboom (1845-1933). Kamper Almanak, 79-81.
– Haze, D. & Jong, R. de (2006). Waterschapsarchieven rond Kampen 3. Hoog- en Laag Zalk, De Pieper, IJsseldelta. Kampen: Gemeentearchief Kampen.
– Haze, D. (2007). Grafhorst, een gewenste stad.
Overijsselse Historische Bijdragen (122e stuk), 79-81.
– Haze, D. (2007). Kampen, handelsstad aan de IJssel. Overijsselse Historische Bijdragen (122e stuk), 101-108.
– Haze, D. (2007). Wilsum, een kortstondig handelsplaatsje. Overijsselse Historische Bijdragen (122e stuk), 158-161.
– Haze, D. (2013). ‘Denkend aan Kampen…’ Overijsselse Historische Bijdragen (128e stuk), 137-172.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.