Wigger, Johannes Hendrikus (Jan)

Johannes Hendrikus (Jan) Wigger (Almelo, 2 december 1956 – Zwolle, 11 juli 2019), archivaris van het Rijksarchief Overijssel (sinds 2001 Historisch Centrum Overijssel) te Zwolle (1980-2019), Thesaurier Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis (2006-2019), Contactpersoon Stichting Familie Van Rechteren Limpurg voor het Huisarchief Almelo (2016-2019). Zn. van F.A. Wigger en M.S. Huiskes.

Over Johannes Hendrikus (Jan) Wigger:
 
– Seekles, J. (2019). In memoriam Jan Wigger. Geraadpleegd op 19 juli 2019, van https://www.historischcentrumoverijssel.nl/nieuws/in-memoriam-jan-wigger
 
Werken van Johannes Hendrikus (Jan) Wigger:
 
– Wigger, J.H. (1984). Een rumoerige nacht op het erve Hofsté te Vasse. Jaarboekje1 [1. Stichting Historische Kring Vasse-Mander-Hezingen] 1984-1985, 3, 47-50.
– Wigger, J.H. (1984). Verslag over de domein-organisatie vanaf 1849. Zwolle:
– Wigger, J.H. (1985). Inventarissen van de archieven en archiefbestanddelen betreffende de inning van successierechten in Overijssel 1806-1926 (1927)2 [2. Inventarisreeks, 11] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Wigger, J.H. (1985). De hof te Mander oftewel De Meijerhof. Jaarboekje 1985-1986, 4, 37-55.
– Wigger, J.H. (1986). Mr. Jan Willem Racer (1736-1816). Jaarboekje 1986-1987, 5, 11-24.
– Wigger, J.H. (1987). Het erve en goed Schabos te Hezingen. Jaarboekje 1987-1988, 6, 39-67.
– Wigger, J.H. & Folkerts, J.(1988). Voorlopige inventaris van de archieven van de provisioneel gouverneur en de commissarissen-generaal (1813-1814) en de raad van het commissariaat-generaal (1814) in het departement van de monden van de IJssel. [Zwolle: Rijksarchief in Overijssel]
– Wigger, J.H. (1988). Een brand op het erve Wigger of Dokter te Mander in 1888. Jaarboekje 1988-1989, 7, 30-34.
– Wigger, J.H. (1988). Het erve en goed Schabos te Hezingen (aanvulling). Jaarboekje 1988-1989, 7, 57-59.
– Wigger, J.H. (1989). Inventaris huisarchief Herinckhave te Fleringen 1366-1965, waarin opgenomen de collectie Von Bönninghausen, 1488-19863 [3. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 18] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Wigger, J.H. (1989). Veldwijk, een herenhuis in Tubbergen. t Inschrien, 21 (4), 50-60.
– Wigger, J.H. (1990). Mr. Louis Johannes Barendtzen (1780-1844), de eerste schout van de gemeente Tubbergen. ’t Inschrien, 22 (3), 44-47.
– Wigger, J.H. (1990). “Een lusthuijssie Springendal genaamt…” te Hezingen. Jaarboekje 1990-1991, 9, 5-27.
– Wigger, J.H. (1991). Het erve en goed Pegge te Mander. Jaarboekje 1991-1992, 10, 43-55.
– Wigger, J.H. & Folkerts, J.(1993). De eerste volksvertegenwoordigers uit Twente in 1795.4 [4. Overdruk uit: Homines Novi] Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman.
– Wigger, J.H. & Folkerts, J. (1994). Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1813-1920/1948, I5 [5. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 44] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Wigger, J.H. & Folkerts, J. (1994). Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1813-1920/1948, II6 [6. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 45] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Wigger, J.H. (1994). De tweede bestuurslaag in Overijssel. De commissarissen in de arrondissementen Almelo, Deventer en Zwolle, 1813-1815. Overijsselse Historische Bijdragen, 109, 114-135.
– Wigger, J.H. (1994). De windkoren- en pelmolen ‘In ʹt Veld’ te Tubbergen (1796-1965). ’t Inschrien, 26 (2), 34-41.
– Wigger, J.H. (1994). Het erve en goed, later landgoed Baasdam te Tubbergen. ’t Inschrien, 26 (4), 73-86.
– Wigger, J.H. (1995). Het huis de Woeste sinds 1757, de havezate de Bellinkhof te Reutum. ’t Inschrien, 27 (1), 2-8.
– Wigger, J.H. (1995). Von Bönninghausen, Josephus Ernestus Ludovicus Franciscus Alexander (1747-1812), van Munsters officier tot Overijssels volksvertegenwoordiger. ’t Inschrien, 27 (4), 86-88.
– Wigger, J.H. (1995). Ludwig Ernst von Bönninghausen: van militair tot volksvertegenwoordiger. Jaarboek Twente, 35, 145-147.
– Wigger, J.H. (1998). Repertorium op de advocaten en procureurs in Overijssel, 1630-1811. Zwolle: [z.n.]
– Wigger, J.H. (1999). Ellen van Langen. Gens Nostra, 54 (2), 61-?
– Wigger, J.H. & Broekhuis, A.G.J. [1999]. Het markenboek van Agelo 1645-1843: Transcriptie en omzetting in hedendaags Nederlands. Agelo: Stichting “Vrienden van Agelo”.
– Wigger, J.H. (2000). De prefecture in het Departement des Bouches-de-l’Yssel, een Frans bestuursorgaan in Overijssel in de jaren 1811-1813 Overijsselse Historische Bijdragen, 115, 67-83.
– Wigger, J.H. & Dorst, D. [2003]. Assendorperstraat 78 ofwel Saray Dönar. [Zwolle: Historisch Centrum Overijssel]
– Wigger, J.H. (2005). Bibliografie van J.H. Wigger, archivaris, publicist en informatiespecialist te Zwolle.7 [7. Bibliografie ter viering van 25 jaar lang ordenen en beschrijven van en onderzoeken in archieven te Zwolle in de periode 1980 – 4 augustus – 2005.] Zwolle.
– Wigger, J.H. (2007). Riddermatigheid en havezaten in Twente: De familie Van der Kemenade en haar huizen te Albergen (veertiende-zeventiende eeuw). In A.J. Gevers (Red.), Mensen van adel: Beelden, manifestaties, representaties 8 [8. Adelsgeschiedenis, 4: Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007] (pp. 75-98).
Hilversum: Verloren.
– Mensema, A.J. & Wigger, J.H. (2010). Inventarissen van de archieven Van Dedem I. Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
– Mensema, A.J. & Wigger, J.H. (2010). Inventarissen van de archieven Van Dedem II. Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
– Wigger, J.H. (2011). Rondom Veldwijk in Tubbergen: Verhalen over een molen, een herenhuis, een burgemeester en een notaris. Tubbergen: Stichting Heemkunde Tubbergen.
– Wigger, J.H. (2012). ‘Dit syn onse adelijcke quartieren…’: De heraldische kwartierstaat van Goossen Palick Grubbe en Sophia Adelheid Moerbeke. In R.H. Alma, C.A.M. Gietman & A.J. Mensema (Reds.), Adel en heraldiek in de Nederlanden: Adellijke identiteit en representatie.9 [9.
Adelsgeschiedenis, 10: Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012]
(pp. 213-239). Hilversum: Verloren.

 
 
– Hul, R.M. van ’t. (juli, 2019) Bibliografie van Johannes Hendrikus (Jan) Wigger (Almelo, 2 december 1956 – Zwolle, 11 juli 2019).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.