Tippe, Klaas

Dr. Klaas Tippe (Meppel, 19 december 1972), lerarenopleiding geschiedenis eerste graads; Educatieve Faculteit Amsterdam (1996-1998), studeerde geschiedenis; Universiteit Utrecht (1998-2001), Promotieonderzoek Geschiedenis; Rijksuniversiteit Groningen (2006-2010), Docent pedagogische en didactische vakken; Driestar Educatief Gouda (2012-2017), docent geschiedenis; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn (1995-2020), Teamleider; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn (2005-2020), Manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en masters; Driestar Hogeschool Gouda (2020-heden).

Klaas Tippe

Promoveerde op 25 februari 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen ter verkrijging van het doctoraat in de Letteren op een proefschrift getitelt: ‘Een echte Overijsselschman’: Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): Burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving.

Werken van Klaas Tippe:

 • Tippe, K. (1994). Het leven van Klaas Kruidhof (1872-1938). ’t Olde Stapperst, 15 (3), 61-68.
 • Tippe, K. (1995). De verkiezingen van 1923 (1) en (2). ’t Olde Stapperst, 15 (3), 121-127.
 • Tippe, K. (1996). ‘De onbillijke eisch van IJhorst.’ ’t Olde Stapperst, 17 (1), 19-23.
 • Tippe, K. (1996). ‘…zoveel strijd dat men van elkander scheid’ Ruim een eeuw familie- en kerkgeschiedenis. ’t Olde Stapperst, 17 (3), 64-82.
 • Tippe, K. (1996). Staphorsters onder het rode vaandel. ’t Olde Stapperst, 17 (4), 103-105.
 • Tippe, K. (1998). Klaas Mussche (1835-1855). ‘Een hoopvolle jongeling uit Rouveen’. ’t Olde Stapperst, 19 (2), 29-35.
 • Tippe, K. (1998). Dickninge: van klooster tot landhuis. ’t Olde Stapperst, 19 (4), 85-98.
 • Tippe, K. (2000). ‘Margje Klaas Visscher Zijn Bijbel’. ’t Olde Stapperst, 21 (1), 18-26.
 • Tippe, K. (2000). Het dorp gedeeld. Staphorst rond de Afscheiding. (Doctoraalscriptie). Universiteit Utrecht, Utrecht.
 • Tippe, K. (2001). ’t Gebeurde rond Loumans molen’(1) ’t Olde Stapperst, 22 (1), 9-16.
 • Tippe, K. (2001). ’t Gebeurde rond Loumans molen’(2) ’t Olde Stapperst, 22 (2), 29-35.
 • Tippe, K. (2001). Ziek of crimineel? ’t Olde Stapperst, 22, (2) 41-45.
 • Tippe, K. (2001). ’t Gebeurde rond Loumans molen’(3) ’t Olde Stapperst, 22 (2), 69-78.
 • Stapel, J.W. & Tippe, K. (2002). Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) (1). ’t Olde Stapperst, 23 (1), 1-12.
 • Stapel, J.W. & Tippe, K. (2002). Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) (2). ’t Olde Stapperst, 23 (2), 29-?.
 • Stapel, J.W. & Tippe, K. (2002). Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) (3) Zijn optreden als gemeentebestuurder. ’t Olde Stapperst, 23 (3), 71-80.
 • Tippe, K. (2003). Timen Pool, van soldaat van de Grande Armee tot bedeelde in IJhorst. ’t Olde Stapperst, 24 (1), 12-15.
 • Tippe, K. (2003). Tot verheffing van de behoeftige en zedeloze massa? Het debacle van de Maatschappij van Weldadigheid. ’t Olde Stapperst, 24 (2), 48-54.
 • Tippe, K. (2003). Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) (4) ‘Een echte Overijsselschman’. ’t Olde Stapperst, 24 (4), 85-94.
 • Tippe, K. (2004). Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) (5) Overijssels historicus met landelijke contacten 1835-1855. ’t Olde Stapperst, 25 (1), 1-14.
 • Tippe, K. (2004). Schrijfvaardige Staphorsters in de 19de eeuw. ’t Olde Stapperst, 25 (4), 102-106.
 • Tippe, K. (2005). Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) (6) Actief voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis. ’t Olde Stapperst, 26 (1), 3-18.
 • Tippe, K. (2006). Frederik Johannes Smit. Een ‘getrouw Leeraar’ en zijn gemeente. ’t Olde Stapperst, 27 (1), 14-26.
 • Tippe, K. (2008). Historici op bezoek in Staphorst ’t Olde Stapperst, 29 (1), 1-8.
 • Tippe, K. (2010). ‘Een echte Overijsselschman’: Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-18740): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving. (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
 • Tippe, K. (2011). Kerkelijk Rouveen in de 19e eeuw. Oude Paden, 16 (2), 43-49.
 • Tippe, K. (2011). Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving. 1 [1. Speciaal nummer van: ’t Olde Stapperst, 32 (1). Deze is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Staphorst. www.historischeverenigingstaphorst.nl ] Staphorst: Historische Vereniging Staphorst.
 • Tippe, K. (2011). Van ‘ambtdienaar’ tot ‘besse’. Een zoektocht met behulp van bijna drie eeuwen informatie op internet. ’t Olde Stapperst, 32 (4), 57-63.
 • Tippe, K. (2012). Leven in de 19e eeuw: Klaas – Tippe (1856-1885). ’t Olde Stapperst, 33 (1), 1-5.
 • Tippe, K. (2012). Bij deze dingen leeft mijn ziel. De gangen van Grietje Redder uit Staphorst. Oude Paden, 17 (4), 42-46.
 • Tippe, K. (2013). De Leijen Gods universum’, In Oost West… Verhalen uit de Kop van Overijssel. Zoetermeer: Free Musketeers.
 • Tippe, K. (2013). “Goede gaven, geleertheijd en godtvrugtigheijd”: Theodorus Noortbergh (1635-1681), voetiaan in Staphorst en Stavoren. Documentatieblad Nadere Reformatie, 37 (2), 121-132.
 • Tippe, K. (2014). Uit Klaas Harms Talens fotoalbum (1): Van der Lindes in IJhorst. ’t Olde Stapperst, 35 (1), 11-18.
 • Tippe, K. (2014). Uit Klaas Harms Talens fotoalbum (2): Familie in Amerika. ’t Olde Stapperst, 35 (2), 29-34.
 • Tippe, K. (2014). Het familiegraf Ebbinge Wubben. ’t Olde Stapperst, 35 (4), 95-101.
 • Tippe, K. (2015). Graven in de geschiedenis. Bijzondere graven in de gemeente Staphorst. ’t Olde Stapperst, 36 (3), 101-107.
 • Tippe, K. (2015). Staphorsters op de wereldzeeën. ’t Olde Stapperst, 36 (4), 129-137.
 • Tippe, K. (2016). De moeizame Reformatie in Staphorst, Rouveen en IJhorst. ’t Olde Stapperst, 37 (1), 1-10.
 • Tippe, K. (2016). ‘Aan ijver en goede wil zal het van mijn kant niet ontbreken’ Staphorster bestuurders rond 1900. ’t Olde Stapperst, 37 (3), 57-62.
 • Tippe, K. (2016). Sporen van Bremens piëtisme en Nadere Reformatie? Henricus Reuter (1634-1663) in het licht van zijn omgeving. Documentatieblad Nadere Reformatie, 40 (1), 44-66.
 • Tippe, K. (2017). Herinneringen uit een fotoalbum (II). Een Staphorster familie in Amerika. Oude Paden, 22 (1), 12-15.
 • Tippe, K. (2017). De veelkleurige erfenis van de Reformatie. In P. van der Berg (Red.), Wat gelooft Staphorst? (pp. 24-43). Staphorst: Viva Reclame.
 • Tippe, K. (2017). Kampen. In E. de Bruijn (Red.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen. (pp. 162-173). Apeldoorn: Uitgeverij De Banier.
 • Tippe, K. (2017). IJhorst – De Wijk. In E. de Bruijn (Red.), Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen. (pp. 252-261). Apeldoorn: Uitgeverij De Banier.
 • Tippe, K. (2017). Bevochten bestaan. Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700. Apeldoorn: Uitgeverij De Banier.
 • Tippe, K. (2017, 4 april). Kampen: uitvalsbasis voor een beroemde hagenpreker.2 [2. Katern Puntkomma. Dit is deel 12 in de serie Reformatie in de Nederlanden.] Reformatorisch Dagblad, 47 (3), 13.
 • Tippe, K. (2017, 31 oktober). De vergissing van Heer Geert.3 [3. Katern Puntkomma. Dit is deel 27 in de serie Reformatie in de Nederlanden.] Reformatorisch Dagblad, 47 (181), 13.
 • Tippe, K. (2018). Bevochten bestaan. Staphorst in de zeventiende eeuw. Transparant 4 [4. Uitgave van de Vereniging van Christen-Historici.], 29 (2), 16-21.
 • Tippe, K. (2019). De meester, de Oost-Indiëganger en de ouderling. Het “Staphorster avontuur” van Jan Kuiper. ’t Olde Stapperst, 40 (1), 13-20.
 • Tippe, K. (2019). ‘Verraad in de Leyen’. Het verhaal, de geschiedenis, de locatie en de auteur. ’t Olde Stapperst, 40 (3), 57-65.
 • Tippe, K. (2019). Was Klaas Bunskoek een verrader? ’t Olde Stapperst, 40 (4), 114-119.
 • Tippe, K. (2020). Zwarthandel in Staphorst. ’t Olde Stapperst, 41 (1), 26-27.
 • Tippe, K. (2020). Van knokploeg naar NSB-kamp. Leden van de families Kruidhof en Tippe in en na de oorlog. ’t Olde Stapperst, 41 (3), 91-102.

 • Hul, R.M. van ’t. (april, 2018) Bibliografie van Dr. Klaas Tippe (Meppel, 19 december 1972)
Category(s): Auteurs

Comments are closed.