Heerkens, Joan Nicolaas Josef

Mr. Joan Nicolaas Josef Heerkens (Zwolle, 22 juli 1807 – aldaar, 21 juni 1867), gemeenteraadslid Zwolle, lid Provinciale Staten van Overijssel (1846-1867). zn van mr. Franciscus Philippus Antonius Heerkens (1780-1865), raadsheer Provinciaal Gerechtshof van Overijssel, en Maria Christina Rijseveld (1783-1823). Gehuwd op 19 november 1839 te ’s Gravenhage met Aleide Gijsberta van der Kun (Rijswijk, 19 juli 1811 – Zwolle, 23 november 1885), dr. van Cornelius Petrus Josephus van der Kun (1780-1813), lid municipale raad van Rotterdam en Clara Elisabeth Helmich (1783-1837). Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.
Promoveerde op 26 Junij 1830 te Groningen tot Doctor in het Romeinsche en hedendaagsche regt op een proefschrift over de Provinciale Staten en het aandeel, dat aan hen volgens de toenmalige Grondwet in het staatsbestuur toekomt.

In april 1859 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Over Joan Nicolaas Josef Heerkens:
 
– Bijsterbos, J.C. (1868) Levensbericht van Joan Nicolaas Josef Heerkens. Handel. der algem. verg. MdNL, 1868, 124-136.
– (1878) Joan Nikolaas Jozef Heerkens In: K.J.R. van Harderwijk & G.D.J. Schotel (Red.), A.J. van der Aa Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel. (pp. 277-278) Haarlem: J.J. van Brederode
– Zuidema, E. (1911) Joan Nikolaas Jozef Heerkens In: P.J. Blok & P.C. Molhuysen (Red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 1 (pp. 1051-1052) Leiden: A.W. Sijthoff.
 
 
Werken van Mr. Joan Nicolaas Josef Heerkens:
 
– Heerkens, J.N.J. (1830) Over de Provinciale Staten en het aandeel, dat aan hen volgens de toenmalige Grondwet in het staatsbestuur toekomt. (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Heerkens, J.N.J. (1878) Stadbrief van Zwolle van 31 augustus 1230. Versl. en Mededel. VORG, 11, 51-72.
– Heerkens, J.N.J. (1878) Hof te Zwolle. Versl. en Mededel. VORG, 11, 73-104.
– Heerkens, J.N.J. (1878) Stukken over de marke van Zwolle. Versl. en Mededel. VORG, 11, 105-119.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.