Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1838. Derde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1837

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1838. Derde Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1837.

 

INHOUD

Jaartellingen en Feestdagen.
Zons- en Maanverduisteringen.
Kalender.
Verjaardagen van het Koninklijk geslacht.

Over den oorsprong van het woord goedbloed. (eene bijdrage tot de etymologie van den oudtwentschen spraakvorm), door J. Weeling S.T.
Bijzonderheden omtrent den vroegeren toestand der landstreken aan den IJssel, door P.C. Molhuijsen.
Het beleg van Deventer door Filips van Bourgondie in het jaar 1456, door Mr. W.H.C.J.
Herbern van Putten of de belegering van Puttenstein, door E. Moulin.
Het oude regt en huishoudelijk bestuur der marke Woolde in Twenthe, door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
Aan j. Hiddes Halbertsma (mei 1837), door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
Belangrijkheid der Overijsselsche archieven, uit een mercantieel en wetenschappelijk oogpunt beschouwd, door Mr. J. van Doorninck.
Tollijst, uit het midden der 14de eeuw, door denzelfden.
Op de graven mijner dierbare ontslapenen, door J. van Velsen Coster.
Lied, door G. ten Bruggencate H.Z.
Nog iets over den Hunnenborg in Volte, door J. Helderman.
Arend Toe Boecop op het blokhuis te Genemuiden in den jare 1572, door Mr. J. van Doorninck.
Noodmunten van Kampen, in 1578, tijdens het beleg dier stad door den Graaf van Rennenberg, geslagen, door Mr. J. v. D.
Wat snorrepiiperijjen, door Mr. T.W. van Marle.
Op de late aankomst der lente, door Mr. P. Bosscha.
Het schaakspel, door Mr. P. Bosscha.
Angerona door Aegidius Albertinus: medegedeeld, door Mr. Beijerman.
De oudste vertaling der Psalmen in het Nederlands, door Dr. J.H. Halbertsma.
De wonderdocter, door W. van der Linde Hz.
Bijvoegsel tot het stuk van den ouden toestand der IJselstreken, door P.C. Molhuijsen.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.