Plot, Franciscus Hendricus Jacobus de

Franciscus Hendricus Jacobus de Plot, (Norg 15 juli 1868 – ‘s-Gravenhage 17 december 1940), onderwijzer aan de O.L. School B te Kampen, assistent-boekhouder, administrateur bij de Nutsspaarbank te Kampen, redacteur van de Kamper Almanak, zn van Christoffel de Plot, hoofdonderwijzer en Geertje Gerrits Flierman Gehuwd op 3 augustus 1895 te Norg met Maria Sophia van der Sande (Nijmegen 12 maart 1868 – ‘s-Gravenhage 11 Oktober 1940), dr. van Jan Willem van der Sande, onder directeur en Sophia Maria Wilhelmina Bukers.

Werken van F. H. J. de Plot:

– J.M.C. Uitenhage de Mist. In: Kamper Almanak 1933, p. 135-140.
– De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en haar Departement Kampen. [Oprichting van de Maatschappij en haar Departement Kampen alsmede de Nutsspaarbank te Kampen; toepassing Nutsbeginselen], In: Kamper Almanak 1936/37, p. 117-132.
– De Jagers van Cleerens. [Werfdepot te Kampen van het in Oost-Indië gedetacheerde korps Jagers van Cleerens, periode 1835– 1839], In: Kamper Almanak 1936/37, p. 149-155.
– Het Nutsdepartement te Kampen en de stormvloed van februari 1825. [Bijzondere werkkracht en offervaardigheid m.b.t. de stormvloed]. In: Kamper Almanak 1937/38, p. 97-115.
– Het instructie-bataljon te Kampen. Samengesteld bij gelegenheid der reunie van Oud-volontairs op 27-29 juli 1938 te Kampen. Met een woord vooraf van Dr. H. Colijn. Uitgaven van J.H. Kok N.V. te Kampen 1938
– De Eerste Legerdag. [Organisatie van een zgn. “Legerdag” door het burgerlijk bestuur van “Ons Leger” m.m.v. de Luchtmacht in het voorjaar van 1914], In: Kamper Almanak 1938/39, p. 96-110.
– De Reünie van het voormalige Instructie-Bataljon op 27-29 Juli 1938. In: Kamper Almanak 1938/39, p. 179-188.
– Over Sociëteiten te Kampen en elders. In: Kamper Almanak 1939/40, p. 99-126
– Onderwijzersvereenigingen te Kampen in de vorige eeuw. In: Kamper Almanak 1940/41, p. 101-116.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.