Inleiding

Inleiding Voor u ligt een extra editie van ons huisorgaan.
Aanleiding tot de verschijning ervan vormde ons 10-jarig bestaan.
Ter viering daarvan kwamen wij bijeen op 3 november 1987 in de Stadsgehoorzaal te Kampen. De toespraken die op deze avond te beluisteren waren zijn in deze uitgave gebundeld. Na het ‘‘Openingswoord van de voorzitter’’ treft U de inleiding ‘‘Kruudmoes van de en het het idee IJsselakademie’’ aan van de initiator en eerste voorzitter van de IJsselakademie, de heer drs. S. van Tuinen, thans erelid. Voorts is opgenomen de inleiding van de heer H.C. Kleemans, burgemeester van Kampen, ‘‘De IJsselakademie, laatste der Mohikanen’’.
De bijdrage van de voorzitter, de heer drs. H. Smit, is getiteld ‘‘De IJsselakademie blijft. Een schrale troost?’’.
De heer drs. J.H.M. de Waardt, lid van de studiegroep Hekserij en Toverij in Nederland hield een lezing met als onderwerp ‘‘Toverij. Nieuwe vragen; nieuwe bronnen’’. Met veel genoegen bieden wij U de teksten van de genoemde verhandelingen aan. Het bestuur van de Stichting IJsselakademie.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.