Voorbericht

VOORBERICHT.

_______

 

        Tot heden bestond er geen volledig overzicht van de geschiedenis van Kampen, zoo min als eene be­schrijving van de merkwaardigheden, die de stad op­levert. Door de uitgave van dit werkje meen ik aan het bestaande gemis te zijn tegemoet gekomen.
        Daar de omvang niet te uitgebreid mocht wor­den, heb ik mij beijverd om alles zoo beknopt en tevens zoo duidelijk mogelijk mede te deelen, zeker geen gemakkelijke taak, vooral, waar men, zooals hier, langs ongebaande wegen ging.
        Ik vlei mij echter met de hoop dat hier, zoowel voor ingezetenen als voor vreemdelingen, en zoowel voor geschiedkundigen als voor leeken iets te vinden zal zijn wat belangstelling inboezemt, en wensch dat het geschrevene moge bijdragen tot eene betere ken­nis van de aloude hanzestad en hare geschiedenis.

        Kampen, Juli 1878.

Mr. J. Nanninga Uitterdijk.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.