Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschapen. Afdeeling Letterkunde

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschapen. Afdeeling Letterkunde. Tweede Reeks. Negende Deel. Amsterdam, Johannes Muller. 1880.

Inhoud

De kroniek van het Fraterhuis te Zwolle. Eene bijdrage tot de kennis van het inwendig leven der Fraterhuizen, door J. G. R. ACQUOY

Category(s): Geen categorie
Tags:

Comments are closed.