BIJLAGE V

[34]

BIJLAGE V.

OVERZICHT van de predikanten die de Gerefor­meerde Gemeente te Kampen hebben gediend.

Ds. DIRK HOKSBERGEN:
geboren 5 Jan. 1800 te Oldebroek als zoon van Beert Heyns Hoksbergen en Neeltje Beerts.
Van beroep was hij oorspronkelijk veehouder en woonde eerst in Oldebroek, daarna te Vorchten, vestigde zich vervolgens in het „onderlijksche’’ in de gemeente Wilsum en verhuisde Maart 1860 naar Kampen. Hij is tweemaal gehuwd geweest. Te Olde­broek met Matje Broekhuis en na haar overlijden te Wilsum met Aaltje Netjes;
wordt ouderling in de door Ds. de Cock op 4 Juni 1835 ge­stichte Afgescheiden gemeente te Kampen; scheidde zich 18 Juni 1838 af en ging „onder het Kruis’’; wordt 11 Juni 1839 tot voorganger der gemeente verkozen; wordt op de Alg. Vergadering der Kruisgemeenten 11 Juni 1840 te Mastenbroek, zending verleend, doch verzette zich daartegen, noemde dat een bisschoppelijke handeling, omdat hij van oordeel was, dat het recht der zending alleen bij de plaatselijke gemeenten was en kwam dus op zichzelf te staan; overleed te Kampen 19 Februari 1870.

Ds. ELIAS FRANSEN:
geb. 4 Juni 1827 te Twello; landbouwer te Twello; gaat na zijn bekering oefenen in verschillende bijeenkomsten en gezelschappen; neemt in 1871 beroep aan van de Dordtsch Gereformeerde Gemeente te Kampen en wordt bevestigd door ouderlingen; vertrekt 21 Maart 1886 naar Lisse; was van 1895 tot 1898 predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld; overleden 4 Juni 1898 te Barneveld.

Ds. DIEDERICUS WIJTING:
geb. 23 Juli 1844 te Lissë; werd in 1872 oefenaar bij de Kruisgemeente te Lisse; sluit zich met de gemeente aan bij de „Van Dijkiaanse ge­meenten’’; wordt na de dood van Ds. van Dijke weer zelfstandig en in 1883 bevestigd tot predikant door Ds. P. Los te Leiden; doet 6 Mei 1888 intrede bij de D.G.G. te Kampen; vertrekt 1889 naar Zeist; overleden 29 Jan. 1892 te Zeist.

[35]

Ds. ADRIAAN JANSE:
geb. 24 April 1858 te Meliskerke; was onderwijzer op Walcheren en in Amsterdam; van 1889—1890 oefenaar in de dolerende kerken; 1890-Febr. 1892 oefenaar van de Dolerende Kerk te Sloten (N.H.), treedt daar uit, sticht een Oud-Geref. Kerk en wordt tot predikant bevestigd door Ds. D. Ozinga te Amsterdam; doet in Sept. 1893 intree bij de D.G.G. te Kampen; vertrekt 2 November 1898 naar Barneveld; was van 1898-1908 en van 1910-1915 predikant te Barneveld; van 1908-1910 te Terneuzen en van 1915-1920 te Tholen; overleden te Tholen 9 Juni 1920.

Ds. DANIEL CORNELIS OVERDUIN:
geb. 16 Februari 1875 te Leiden; wordt 22 Maart 1904 oefenaar bij de D.G.G. te Kampen; wordt op 5 Juni 1905 tot predikant bevestigd; vertrekt in October 1906 naar de Kruisgemeente te Amsterdam; was 1911 te Ridderkerk, 1914 te Nieuw Beyerland; 1915 te Terneuzen; 1918 te Rotterdam; 1923 te Giessendam; 1926 te Nieuw-Beyerland; 1927 te Giessendam en treedt aldaar uit het verband van de Geref. Gemeente; was van 1930—1946 predi­kant bij de Geref. Gem. in Hersteld verband; overleden te Rotterdam 11 December 1946.

Ds. JOHANNES VREUGDENHIL:
geb. 1879; wordt predikant bij de Chr. Geref. Kerk te Sliedrecht in 1918; treedt uit het verband der Chr. Geref. Kerk en wordt predikant bij de Geref. Gem. te Borssele in 1921; vertrekt in 1925 uit Borssele en is tot 1932 te Bruinisse. Van 1932-1938 en van 1943-1944 te Kampen. Van 1938-1943 te Rijssen (Wal); overleden te Kampen 19 Juli 1944.

Ds. HERMAN LIGTENBERG:
geb. 4 Maart 1887. Cand. van de Theol. School te Rotterdam in 1934. Predikant bij de Geref. Gem. te Lisse op 6 Sept. 1934; Kampen 11 Juni 1939; Vlaardingen 30 Juni 1942; Rotterdam W. 22 Mei 1947-heden.

Ds. ADRIANUS VERHAGEN:
geb. 3 Maart 1887; werd in 1915 Cand. te Westzaan; predikant te Leiden op 19 September 1915; 18 November 1917 te Dirksland; 17 April 1921 te Middelburg; 4 Juni 1942 te Lisse; 25 Juni 1947 te Kampen.

Category(s): Kampen, Kerken
Tags: , ,

Comments are closed.