Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1845. Tiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1844

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1845. Tiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1844.

INHOUD

Zons- en Maanverduisteringen.
Jaartellingen en Feestdagen.
Kalender.
Genealogie van het Koninklijk huis.

Oude Overijsselsche dukaat, door J. M. V. R.
Beschrijving van de Havezathen in Overijssel, door F. A. Ebbinge Wubben
Hoe men oudtijds de burgemeesters van Hardenberg koos.
Zegelkunde.
Sphragistische Aphorismen, door G. H. W.
Het Kamper wapen, door G. H. W.
Een paar ophelderingen over de Overijsselsche geschiedenis, door van Haersolte van Zuthem.
Onthaal van Prins Maurits te Hasselt, door F.A. Ebbinge Wubben.
Aenteyckeninge van der stads silverwerck, soo ten tyde van ´t overgaan van de stadt Deventer is bevonden geweest.
Uittreksel uit een kronijk van het Klooster te Windesheim.
Oud metselwerk, door T.W. van Marle
Kerkelijke aanteekeningen te Kampen, door J. M.
Eene oude instructie van Cangelier en Raden voor de Marken van Twenthe, door Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
Beschrijving van de thans nog in gebruik zijnde feesten of malen, onder de landlieden in de gemeente Markelo, bij gelegenheid van geboorte, doop, huwelijk en begraving, door G. Benthem.
Hanse-zaken.
Germaansche en Romeinsche oudheden, gevonden in de gemeente Weerselo, door J.H. Stork.
Iets over de Deventer almanakken.
Gespràk tusschen ennige vente, waver nen den vuerigen aovend biëwaond spinnemaol, door L. ter Brake.
Plat Amsterdamsch. Zamenspraak tusschen den verhaler, een verwer, schele Gijs, een tapper, Haarlemmerdijkers; zwarte Sander, een Oostindievaarder, Klaas de Bobbert, matroos om de noord, en Hein Rip, een heerenknecht, Kattenburgers, door Mr. J. van Lennep.
Aanmerkingen op de Platamsterdamsche zamenspraak van Mr. J. van Lennep, door J.H. Halbertsma.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.