Tag Archives: Vollenhove

Mededeelingen aangaande het klooster St. Janskamp, van de derde orde van St. Franciscus, buiten Vollenhove

MEDEDEELINGEN AANGAANDE HET KLOOSTER ST. JANSKAMP, VAN DE DERDE ORDE VAN ST. FRANCISCUS, BUITEN VOLLENHOVE, ONTLEEND AAN TWEE NOG ONBEKENDE HANDSCHRIFTEN.      Voor eenigen tijd ben ik door de vriendelijke welwillendheid van den bezitter in de gelegenheid gesteld kennis te nemen … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Uit de geschiedenis van de Gilden van Steenwijk en Vollenhove

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GILDEN VAN STEENWIJK EN VOLLENHOVE. _______ Ordonnantie voor de Schoemaekers. 31 Juli 1602.      Burgemeesteren, Scepenen en Raede [van Steenwick], gevisiteert hebbende die requesten en articulen by die gemeene schoemaekers, tot conservatie van haer schoemaekerambacht gepresenteert, … Lees verder

Posted in Steenwijk, Vollenhove Tagged , ,

De Visscherij te Vollenhove

|pag. 373| DE VISSCHERIJ TE VOLLENHOVE. Door den Heer W. SLOET TOT WESTERHOLT.       De Vollenhoofsche visschersvloot bestaat uit: 30 gewone vischschuiten., 1 tjalkschip (voor de ansjovisvangst), 4 zoogenaamde punters. ____________ Totaal 35 schuiten.      Op elke schuit varen twee visschers, namelijk, … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Viering eener eerste mis te Vollenhove 1558

|pag. 377| VIERING EENER EERSTE MIS TE VOLLENHOVE 1558. _______      Volgende brief van Henricus Otterbeeck waarbij hij Schepenen en raad van Kampen uitnoodigt om naar Vollenhove over te komen en daar bij de viering der eerste mis door zijn persoon … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Fundatie-brief van de Lieve Vrouwen Kapel te Vollenhoven

|pag. 448| FUNDATIE-BRIEF VAN DE LIEVE VROUWEN KAPEL TE VOLLENHOVEN. _________      Universi et singuli prentes literas inspecturi vel legi audituri ad perpetuam rei memoriam cognoscant evidenter, quod nos scabini et consules ceterique cives aut burgenses opidi de Vullenbo Trajectensis diocesis, … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,