Tag Archives: Stedelijke munt

Stedelijke munt van Hasselt

STEDELIJKE MUNT VAN HASSELT (). _______      De Hoogleeraar van der Chijs heeft, in zijn uitmuntend werk de Munten der voormalige Hee- |pag. 206| ren en Steden van Overijssel, uitgegeven te Haarlem 1854, op bladz. 342 en volgende melding gemaakt van … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,