Tag Archives: rechtspraak

De Schijve

DE SCHIJVE. _______      Op den 17 Januarij 1474 werd door den Utrechtschen Bisschop David van Bourgondien een regtscollegie opgerigt en de daartoe behoorende Raden aangewezen. Dit regtscollegie was bestemd hooger beroep te ontvangen van alle zaken, waarin een der partijen … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged