Tag Archives: Philipsdaalder

Philipsdaalder, te Hasselt geslagen

PHILIPSDAALDER, te Hasselt geslagen. _______      Door de vriendelijke tusschenkomst van den Heer F.A. Ebbinge Wubben, Burgemeester en Secretaris der gemeente Staphorst, werden mij in Februarij l.l. ter bezigtiging toegezonden twee zilveren oude muntstukken, welke Zijn Ed., bezig zijnde in het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,