Tag Archives: ordinantie

Ordinantie van dat armenhuijs bynnen Vollenhoe genoemet Sanct Anthoniushuis

ORDINANTIE van dat armenhuijs bynnen Vollenhoe genoemet Sanct Anthoniushuijs.      Anno Domini dusent vijffhundert vyff ende veertich, den eersten dach in Mey, is eene ordinantie ende onderholdinghe eendrachteliken opgerichtet yn Sanct Anthonishuys bynnen Vollenhoe by gildemeijsters inder tijt, heer Johan Vuyst … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged , ,