Tag Archives: Kamper Nieuwjaarsdichten

Kamper Nieuwjaarsdichten van het jaar 1700

[pag. 254] KAMPER NIEUWJAARSDICHTEN. VAN HET JAAR 1700. ________      Niet altijd mocht zich de Kamper regeering verheugen, zich zulk een liefelijk en verdienstelijk jaardicht te zien toewijden, als dat van den jongen Martinius, in den voorlaatsten jaargang van dezen Almanak … Lees verder

Posted in Kampen Tagged