Tag Archives: Justittia Corporeel

Uit Overijssel’s Verleden. VI. ,,Formalia wegens Justittia Corporeel.’’

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. VI. „Formalia wegens Justitia Corporeel.”      Onder bovenstaanden titel deelt de schrijver der Deventer regeringsgebruiken, van wien in het vorige stukje gesproken werd, de volgende bijzonderheden mede aangaande de wijze, waarop de lijfstraffelijke vonnissen ten uitvoer gelegd werden. … Lees verder

Posted in Deventer Tagged