Tag Archives: grootburgers

Het goed recht der gemeente Deventer op hare weiden bepleit;

HET GOED RECHT DER GEMEENTE DEVENTEROP HARE WEIDENBEPLEIT; DOOR Dr. J. van Vloten. _______ DEVENTER.A. TER GUNNE.1865.       Eenige openbare lezingen over de ontwikkeling van Deventer, in de Gehoorzaal van ’t Athenæum gehouden, moesten steller dezes noodwendig met het maar al … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,

Een woord over gemeene of burgerweiden

EEN WOORD OVER GEMEENE OF BURGERWEIDEN. ______ DEVENTER, J. DE LANGE. 1866. |pag. 3| In een gedeelte van ons land, en wel in die streken, die men rekent inzonderheid door den Saksischen volksstam te zijn ingenomen, vindt men in de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,