Tag Archives: 1977-1987

Toverij. Nieuwe vragen; nieuwe bronnen

[pag. 8] Toverij. Nieuwe vragen; nieuwe bronnen Hans de Waardt, lid studiegroep Hekserij en Toverij in Nederland Men heeft mij gevraagd het een en ander te zeggen over de stand van zaken in het onderzoek naar toverij in Nederland. Verwacht … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De IJsselakademie blijft. Een schrale troost

[pag. 6] De IJsselakademie blijft. Een schrale troost Drs. H. Smit, voorzitter Enkele malen heb ik meegemaakt, dat de burgemeester van Kampen aan gasten het boekje aanbood van de Kamper theoloog Okke Jager: ‘‘Schrale troost in magere jaren’’. Waarom hij … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De IJsselakademie, laatste der Mohikanen

De IJsselakademie, laatste der Mohikanen H.C. Kleemans, burgemeester van Kampen In het begin van de jaren zeventig verdween het garnizoen uit de stad Kampen. Diep betreurd door gemeentebestuur, burgerij en stadsschonen verdwenen 3000 militairen met vliegend vaandel en slaande trom … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Kruudmoes van de en het idee IJsselakademie

[pag. 2] Kruudmoes van de en het idee IJsselakademie drs. S. van Tuinen, eerste voorzitter Mijn toespraakje is persoonlijk getint, dat merkt u al aan de titel. Een paar jaar geleden vroeg de Direktie onzer jubilerende Akademie mij oorsprong en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Openingswoord van de voorzitter

Openingswoord van de voorzitter Met grote voldoening heet ik u allen welkom. Wij verheugen ons er over, dat u gekomen bent naar de stad, waar de stoot werd gegeven tot de oprichting van onze IJsselakademie. Met alle subsidiërende gemeenten en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,