Tag Archives: 1920

Verslagen en Mededelingen 37e stuk 1920

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. zevenendertigste Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1920. INHOUD: Het Busch-klooster te Zwolle, door G.A. Meijer

Posted in Overijssel Tagged ,