Vigilie

Vigilie / vigiliën (Spelling van 1858 vigilia, Latijn) = waken, nachtwake; Bij de Romeinen: nachtwachten der soldaten; Bij de Roomsch-Katholijken: nachtelijke gebeden voor de zielerust van eenen afgestorvene

Comments are closed.