t Inschrien

t Inschrien is het kwartaalblad van de Oudheidkamer Twente. Vernoemd naar een klein verborgen vakje in een tuugkist (dekenkist) waarin vroeger kostbare voorwerpen werden bewaard, probeert het blad de bijzondere geschiedenis van Twente onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Bron: http://www.oudheidkamertwente.nl/Inschrien

Comments are closed.