sic

[sic] (Latijn) = aldus staat er woordelijk, bijschrift in een citaat meestal tussen [ ] om aan te geven dat de fout letterlijk zo in het citaat staat, zo staat er letterlijk.

Comments are closed.