RPF

De Reformatorische Politieke Federatie (RPF) was een Nederlandse politieke partij die op 15 maart 1975 in Amersfoort werd opgericht als reactie op de fusiebesprekingen tussen de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP), die uiteindelijk tot de oprichting van het CDA zouden leiden. De RPF ontstond uit een aantal onafhankelijke kiesverenigingen in Gelderland en Overijssel, het Nationaal Evangelisch Verband en een tweetal aan de ARP verwante groepen. Veelal hadden deze organisaties en groepen bezwaren tegen een politieke eenwording met rooms-katholieken en tegen de in hun ogen veel te progressieve koers van de ARP. De RPF fuseerde op 11 maart 2001 met het Gereformeerd Politiek Verbond in de ChristenUnie. bron: Wikipedia: Reformatorische Politieke Federatie

Comments are closed.