revocatie

revocatie = herroeping, intrekking, intrekking van volmacht

Comments are closed.