requireeren

requireeren = in beslag nemen, nodig hebben, vereisen, verlangen, verzoeken, vorderen, vragen.

Comments are closed.