Requireren

Requireren = aanklagen, opeisen, verzoeken, vorderen, het ter zitting eisen van een straf of maatregel door de officier van justitie.

Comments are closed.