recognitie

recognitie = gerechtelijk erkenning, vergelding voor ontvangene diensten, heffing, belasting.

Comments are closed.