preceptor

preceptor = leraar, leeraarsambt, leermeester, leraar klassieke talen, onderwijzersplaats.

Comments are closed.