PPR

De Politieke Partij Radikalen (PPR) was een Nederlandse aanvankelijk libertaire en later groene en progressieve, aanvankelijk christelijk georiënteerde politieke partij. De PPR speelde een bescheiden rol in de Nederlandse politieke geschiedenis en ontstond in 1968 door een kleine afsplitsing van de Katholieke Volkspartij (KVP). De PPR is als politieke partij in 1991 verdwenen en opgegaan in GroenLinks. bron: Wikipedia: Politieke Partij Radikalen

Comments are closed.