potasch

potasch = 1. scheikundige element, kaliumcarbonaat werd bereid uit plantenasch, en kwam vermoedelijk zo aan de naam omdat zij in zuiveren toestand in potten werd bewaard. 2. chemisch produkt, bereid uit gezuiverden wijnsteen enz. *-BLAAUW, o. berlijnsch blaauw, kleurstof. *-LOOG, v. zek. vloeistof. *-MAKER, m. (-s). -IJ, v. (-en). ( Calisch, I.M. & Calisch, N.S. (1864) Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal, 998.)

Comments are closed.